• E-SLUŽBY
  • AKTUALITY
  • O OBCI
  • OBECNÝ ÚRAD
  • ÚRADNÁ TABUĽA
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Stavebná oblasť

(45.5 kb)
Žiadosť o predlženie lehoty na dokončenie stavby
Predĺženie lehoty na dokončenie stavby
(423.02 kb)
Ohlásenie udržiavacích prác
Tlačivo pre Stavebný úrad
(24.06 kb)
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Tlačivo Návrh na vydanie územného rozh. umiest.stavby
(27.89 kb)
Ohlásenie drobnej stavby
Tlačivo Ohlásenie drobnej stavby
(32.49 kb)
Vyhlásenie stavebného dozoru na stavbe (svojpomoc)
Tlačivo - Vyhlásenie stavebného dozoru na stavbe
(21.62 kb)
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia
Tlačivo žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia
(23.39 kb)
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
Tlačivo žiadosti o dodatočné povolenie stavby
(29.28 kb)
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla
Tlačivo žiadosti o pridelenie súpisného čísla
(27 kb)
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla
Tlačivo žiadosti o pridelenie súpisného čísla
(27 kb)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Tlačivo o vydanie stavebného povolenia
(28.83 kb)
Žiadosť o odstranenie stavby
Tlačivo - žiadosť o odstránenie stavby
(27.23 kb)
Žiadosť o zápis do katastra nehnuteľnosti
Tlačivo - zápis nehnuteľnosti do KN
(20.99 kb)
Žiadosť v spojenom územnom a stavebnom konaní
Tlačivo - žiadosť v spojenom územnom a stavebnom konaní
(30.27 kb)
Návrh na zmenu stavby pred jej dokončením
Tlačivo - zmena stavby pred jej dokončením
(25.21 kb)
Žiadosť o povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia
Tlačivo - povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia
(23.9 kb)

Napíšte nám:

Mapa:

Užitočné:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Okolité obce:

Správy SME: