Samospráva

Starostka obce Obišovce:

Mária Baboľová,

zvolená v Komunálnych voľbách 29.10.2022

kontakt: 0905 793 742

pevná linka: 055 / 69 91 312

Obecné zastupiteľstvo:

Poslanci: Tomáš Beniš, Jozef Legath, Štefan Ščepita, Zuzana Síkorová, Mgr. Marianna Sviatková

Hlavný kontrolór:

PhDr. Mária Balková 

Účtovníčka obce:

Ing. Aneta Nedbalová

Zamestnanec obce:

sekretariát obecného úradu, výber poplatkov a daní, agenda dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, hlásenie štatistík, povinné zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr, príprava materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva, bežná korešpondencia orgánov verejnej správy, samosprávy a ostatných písomností fyzických a právnických osôb

Ľudmila Zariková