Foto z odpustovej slávnosti 2011

Obišovce sú dieceznou svätyňou


1 2 3 4 5