Mesiac úcty k starším a hold dobrovoľným darcom krvi 2012

Nedeľné popoludnie 28.10.2012 nám svojím kultúrnym programom spríjemnili deti MŠ a FS Pastrnoci


1 2 3 4 5