7.11.2010 Ocenenie dobrovoľných darcov krvi

...a dobrovoľníkov počas povodní. Stretnutie s dobrovoľnými darcami krvi a dobrovoľníkmi pri záchranných prácach počas povodní.


1 2 3 4 5