Mesiac úcty k starším a ocenenie občanov obce Obišovce

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa v kultúrnom dome 19.11.2022 uskutočnilo posedenie, na ktorom boli  odovzdané ocenenia občanom obce Obišovce.

Všetkým jubilantom, ktorí tohto roku dovŕšili 65, 70, 75, 80 a 85 rokov boli odvzdané darčekové poukážky.

OZ schválilo ocenenie za prácu v samospráve pánovi Petrovi Kišidayovi a cenou "in memoriam" za prácu v samospráve bola ocenená zos. p. Gabriela Baboľová.

Za kultúrny rozvoj obce boli ocenení: p. Júlia Ráczová, p. Mária Szaboóvá a cenou "in memoriam"bola ocenená zos. p. Oľga Miháľová.

O krásny kultúrny program sa postarali deti z Materskej školy v Obišovciach pod vedením pani riaditeľky Liptákovej a deti zo Základnej školy v Kysaku pod vedením p. zástupkyne  Sviatkovej.


1 2 3 4 5