Október - mesiac úcty k starším, KD 17.10.2010

Rok rýchlo prebehol a opäť sme pozývali našich dôchodcov, a jubilantov zvlášť, na spoločné posedenie do kultúrneho domu.


1 2 3 4 5