Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznámenie o rokovaní obecného zastupiteľstva | Krásy našej obce

Obec Obišovce, Obecný úrad, 044 81  okres Košice – okolie

tel. 055/699 13 12, 0905/793 742, www.obisovce.sk, obisovce@slovanet.sk

                                                          

                                                                                                                     podľa rozdeľovníka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec, pani kontrolórka

     Obecný úrad v Obišovciach Vás srdečne pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 14.01.2015( streda) o 18.00 hod, v zasadačke obecného úradu v Obišovciach

  Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia
 3. Kontrola uznesení
 4. Výstavba nájomných bytov v spolupráci s CZ ECAV
 5. Podanie písomného oznámenia v zmysle  Predpisu č. 357/2004 Z.z.
 6. Krátka správa  o činnosti starostu obce
 7. Zmena majiteľov bankového  účtu obce zriadeného vo VUB
 8. Návrh zmeny  úradných hodín s určením  nestránkového dňa
 9. Určenie  poslaneckých obvodov v obci
 10. Prerokovanie žiadosti  ZO Únie žien
 11. Diskusia
 12. Záver

V Obišovciach : 09.01.2014

   

                                                                                  Mária Baboľová

                                                                                                starosta obce

Rozdeľovník:

 • Jozef Legath
 • Bc. Matúš Kolcún
 • Mgr. Katarína Horňáková
 • Renáta Gaľová
 • Štefan Ščepita
 • PhDr. Mária Balková