Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Obišovciach 18.3.2015 | Krásy našej obce

Obec Obišovce, Obecný úrad, 044 81  okres Košice – okolie

tel. 055/699 13 12, 0905/793 742, www.obisovce.sk, obisovce@slovanet.sk

                                                          

                                                                                                                     podľa rozdeľovníka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec, pani kontrolórka

     Obecný úrad v Obišovciach Vás srdečne pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 18.03.2015( streda) o 18.00 hod, v zasadačke obecného úradu v Obišovciach

  Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia
 3. Kontrola uznesení
 4. Medzinárodná diaľková cyklomagistrála, popis navrhovanej trasy na území Košického samosprávneho kraja – štúdiu predstaví Ing. A. Šebešová
 5. Informácia z Mimoriadneho valného zhromaždenia Miestnej akčnej skupiny Hornád-Čierna Hora, o.z – výška členských poplatkov pre verejnú správu
 6. Návrh Povodňového plánu záchranných prác – prerokovanie
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2015
 8. Rozpočtové opatrenia č. 1/2015 k Rozpočtu obce na rok 2015
 9. Projekt „Pod Hradbami“ OZ Strážcovia pravých pokladov storočia v spolupráci s obcou –informácia o stave projektu a  suma spoluúčasti obce
 10. Kultúrno-spoločenské podujatia obce na rok 2015
 11. Prerokovanie žiadosti p. Emila Gajdoša
 12. Prerokovanie žiadosti p. Jozefa Legatha
 13. Ponuka Občianskeho združenia Detská železnice Košice
 14. Ponuka pre natočenie prezentačného videa s fotografiami
 15. Podanie písomného oznámenia v zmysle  Predpisu č. 357/2004 Z.z. riaditeľka MŠ
 16. Diskusia
 17. Záver

V Obišovciach : 13.03.2015

   

                                                                                  Mária Baboľová

                                                                                                starosta obce

 • Rozdeľovník: Jozef Legath, Bc. Matúš Kolcún, Mgr. Katarína Horňáková, Renáta Gaľová, Štefan Ščepita, PhDr. Mária Balková