Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obišovciach | Krásy našej obce

                                                                 Obec Obišovce, Obecný úrad, 044 81  okres Košice – okolie

tel. 055/699 13 12, 0905/793 742, www.obisovce.sk, obisovce@slovanet.sk

                                                          

                                                                                                                     podľa rozdeľovníka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec, pani kontrolórka

     Obecný úrad v Obišovciach Vás srdečne pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 24.02.2016 (streda) o 17.30 hod, v zasadačke obecného úradu v Obišovciach

  Program:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia

3.      Kontrola uznesení

4.      Prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve  nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy – pozemky obce Obišovce                  a firmy Lusago

5.      Prerokovanie žiadosti vo veci rekonštrukcie a dobudovanie povrchu miestnej komunikácie na pozemku 641/3.

6.      Prerokovanie žiadosti o údržbu rigolu na parcele č. 77/1

7.      Pečať rozvoja obcí a miest 2015  (vydaná Národným informačným strediskom SR a. s.)

8.      Diskusia

9.      Záver

V Obišovciach : 19.02.2016

   

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                                                                              Mária Baboľová

                                                                                                                                                                starosta obce

l  Rozdeľovník: Jozef Legath, Bc. Matúš Kolcún, Mgr. Katarína Horňáková, Renáta Gaľová, Štefan Ščepita, PhDr. Mária Balková