Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Obišovciach | Krásy našej obce

Obec Obišovce, Obecný úrad, 044 81  okres Košice – okolie

tel. 055/699 13 12, 0905 793 742, www.obisovce.sk, obisovce@slovanet.sk

                                                          

                                                                                                          podľa rozdeľovníka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec, pani kontrolórka

     Obecný úrad v Obišovciach Vás srdečne pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 30.03.2016 ( streda) o 18.00 hod , v zasadačke obecného úradu v Obišovciach

  Program:

1.       Otvorenie zasadnutia

2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia

3.       Kontrola uznesení

4.       Schválenie zámeny  a kúpa  parciel  obce Obišovce a firmy Lusago

5.       Návrh a schválenie záverečného účtu obce Obišovce za rok 2015

6.       Majetkové priznanie   pri  výkone  práce vo verejnom záujme

7.       Prerokovanie žiadosti o odkúpenie parcely č. 365 a 366

8.       Informácie starostky  p. Baboľovej o činnosti v  obci 

9.       Diskusia

10.   Záver

V Obišovciach 23.03.2016

   

                                                                                                             Mária Baboľová

                                                                                                                               starosta obce

l  Rozdeľovník: Jozef Legath, Bc. Matúš Kolcún, Mgr. Katarína Horňáková, Renáta Gaľová, Štefan Ščepita, PhDr. Mária Balková