Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

OZNAM | Krásy našej obce

Obec Obišovce, Obišovce 133, 044 81  Obišovce         

                                                          

Č. j. 359/2016

Obišovce 15.04.2016

                                  

O Z N A M

O vykonaní údržby koľaje v oblasti priecestia v obci Obišovce

dňa 02.05.2016 v čase od 8,00 hod do 12,00 hod

ŽSR, OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov Vám oznamuje, že dňa 2.5.2016 v čase od 8,00 hod do 12,00 hod. bude vykonavať opravu závad v geometrickej polohe koľaje diagnostikovaných meracím zariadením priecestia vo Vašej obci v žkm 2,033 (pri železničnej zastávke). Údržba bude spočívať v demontáži priecestnej konštrukcie, v strojnej oprave geometrickej polohy koľaje v oblasti priecestia a v montáži priecestnej konštrukcie. Z tohto dôvodu nebude možný pohyb CMV (cestných motorových vozidiel)cez uvedené priecestie.

 Za priecestím smerom od obecného úradu bude pristavené osobné motorové vozidlo, ktoré bude k dispozícii pre prípadný zásah záchranných zložiek. O prípadnej zmene Vás budeme včas informovať.

            Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste si svoje naplánované úlohy v príslušný deň a čas zorganizovali tak, aby nedošlo k prekážkam, či už na strane občanov obce Obišovce, alebo Železníc Slovenskej republiky pri výkone opravy železničného priecestia.

          Za pochopenie vopred ďakujeme

ŽSR, OR Košice                                                                                             Mária Baboľová
SMSÚ ŽTS TO Prešov                                                                                   starosta obce
Masarykova 31, 080 01 Prešov