Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

OZNAM | Krásy našej obce

OZNAM

V súvislosti s častým výskytom voľne pohybujúcich sa psov a následne znečisťovaním verejných priestranstiev Vám dávame do pozornosti nasledovne:

V zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a § 4, ktorý  stanovuje vodenie psa hovorí:

Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

Podľa § 6, ktorý hovorí o  znečisťovaní verejných priestranstiev je uvedené:

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

            Na základe uvedeného Vás dôrazne žiadame, aby ste svojich psov mali zabezpečených tak, aby nedošlo k ich voľnému pohybu po obci. Predídeme konfliktným situáciam ohrozenia občanov a zároveň znečisteniu verejných priestranstiev. V opačnom prípade budú takéto udalosti vyhodnotené ako priestupok.

V Obišovciach, dňa 17.02.2017

Mária Baboľová, starostka obce