Cirkev

Farský úrad Rímskokatolíckej farnosti Obišovce

Správca farnosti: Mgr. Michal Harakaľ

Adresa Obišovce 159

telefón: 055 / 3812624

mobil: 0918 514 838

e-mail: ruzencova@farnostobisovce.sk

odkaz na stránku - prehľad sv. omší: http://www.farnostobisovce.sk/svate-omse/

Farský úrad CZ ECAV v Obišovciach

Mgr.Jaroslav Petro

námestný farár, mobil: 0902 277 898
Obišovce 186
Ing Ján Brozman, dozorca CZ
www.lutheran.sk
e-mail: obisovce@ecav.sk