SlovenskýEnglish

OBECNÝ ROZHLAS

NATUR-PACK

Obecný úrad

Orgány obce

Účtovníčka obce: Ing. Aneta Nedbalová
Zamestnanec obce: Ľudmila Zariková

  • sekretariát obecného úradu,
  • výber poplatkov a daní,
  • agenda dane a poplatky,
  • evidencia obyvateľstva,
  • hlásenie štatistík,
  • povinné zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr,
  • príprava materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
  • bežná korešpondencia orgánov verejnej správy, samosprávy a ostatných písomností fyzických a právnických osôb