SlovenskýEnglish

OBECNÝ ROZHLAS

NATUR-PACK

Združenia a spolky

Únia žien

 

Lesné spoločenstvo Obišovce, pozem.spol.

Sídlo: Rojova 16, 080 05  Prešov
Predseda spločenstva: Ing. Viktor Čop

Tel.: 0917 309 103
Email: viktorcop@stonline.sk