SlovenskýEnglish

OBECNÝ ROZHLAS

NATUR-PACK

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 233)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2242024 Zabezpečenie separovaného odpadu Odb.: Obec Obišovce
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0 €
345/2023 Poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ Odb.: Obec Kysak
Dod.: Obec Obišovce
1 435 €
MC24102023-001 Úprava webovej stránky Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Webex.digital s. r. o.
0 €
23/41/010/54 realizácia činnosti v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0 €
"47/2018" Zmluva o spracovaní účtovnej evidencie Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
450 €
06102023 Oprava nefunkčných svietidiel Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Štefan Dudáš
270 €
IROP-Z302091 DHS6-91-108 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
28 600 €
ZO/2018A17327-1 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Obišovce
Dod.: osobnyudaj.sk,s.r.o.
52.80 €
274/2023 Zabespečenie rozmiestnenia kontajnerov na zber použitých textílií Odb.: Obec Obišovce
Dod.: EKOCHARITA TATRY
20 €
Dodatok č. 5 Zmluva o zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Obišovce
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk