SlovenskýEnglish

OBECNÝ ROZHLAS

NATUR-PACK

Školská jedáleň

Vážení rodičia, Obec Obišovce ako zriaďovateľ Materskej školy Obišovce,bude aj v tomto školskom roku 2014- 2015, zverejňovať na svojej webovej stránke aktuálny jedálny lístok, podľa ktorého sa budú  stravovať Vaše deti v obecnom predškolskom zariadení.. Verím, že táto forma informovanosti o tom, čo Vaše ratolesti akurát papajú, si už našla stále  miesto vo Vašom dennom  záujme aj cez obecnú webovú stránku. Dobrú chuť a rýchly rast Vašim deťom praje personál Materskej školy Obišovce.

p. Oľga Trojčáková - naša pani kuchárka, ktorá deťom v škôlke chutne varí.