SlovenskýEnglish

OBECNÝ ROZHLAS

NATUR-PACK

Kontakty

Toto webové sídlo www.obisovce.sk spravuje Obec Obišovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Obišovce

Adresa:

Obecný úrad Obišovce 
Obišovce 133
044 81 Kysak

IČO: 00324566

Samosprávny kraj: Košický 
Okres: Košice-okolie
Región: Abovský 
Počet obyvateľov: 476
Rozloha: 976 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1289 

Všeobecné informácie: info@obisovce.sk
Podateľňa: podatelna@obisovce.sk
Starosta: starosta@obisovce.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 55 699 13 12
E-mailsekretariat@obisovce.sk

 

Kompetencie:
Obec Obišovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Obišovce je zriadený na Spoločnom obecnom úrade Beniakovce so sídlom v Košiciach.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk