Materská škola

1 triedne predškolské zariadenie v zriaďovateľskej kompetencii obce. Rozsiahla rekonštrukcia objektu v r.2004  a v roku 2018 - odstránenie havarijného stavu zadnej časti budovy (umyvárka, toalety, zriadenie jedálne pre stravovanie detí, výdaj stravy, prístavba novej šatne a bezbariérového vstupu) z vlastných prostriedkov obce.

Riaditeľka p. Miroslava Liptáková a učiteľka p.Gabriela Petričová.

Kontakt: Materská škola

Obišovce 133
044 81
okr. Košice - okolie

Tel. číslo: 055/6991527
E-mail: msobisovce@centrum.sk