Združenia a spolky

  • Únia žien
  • Lesné spoločenstvo Obišovce, pozem.spol. - sídlo Rojova 16, 080 05  Prešov, predseda spločenstva: Ing. Viktor Čop, kontakt tel.: 0917 309 103, email: viktorcop@stonline.sk