Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku 5 do 15 rokov Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Obišovce
423.54 €
Aplikácia ô10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
vypracovanie manuálu pre procesy vyraďovania Odb.: Obec Obišovce
Dod.: MG DOKUMENT, s. r. o.
300.00 €
Zabezpečovanie zimnú údržbu a čistenie komunikácií v intraviláne obce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Andrea Čarná Presént
0.00 €
Likvidácie použitého oleja z domácnosti Odb.: Trafin Oil SK, s.r.o.
Dod.: Obec Obišovce
0.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Obišovce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: COLAS Slovakia,a.s.
16200.46 €
Prenájom poľnohospodárských pozemkov Odb.: PD Lemešany s.r.o.
Dod.: Obecný úrad Obišovce
34.08 €
Zabezpečovanie dodávok tovaru -Zelenina a ovocie Odb.: Obec Obišovce
Dod.: LUNYS, s.r.o.
0.00 €
Dodávka ovocia, zeleniny a výrobky z nich pre ŠJ pri MŠ Odb.: Obec Obišovce
Dod.: LUNYS, s.r.o.
0.00 €
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ - Hrubý tovar Odb.: Obec Obišovce
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
0.00 €
Odborné služby s vykonávaním verejného obstarávania Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
140.00 €
o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
nakladanie s odpadom Odb.: Obec Obišovce
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
Zámena nehnuteľnosti Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
547.89 €
Zimná údržba ovce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Andrea Čarná Presént
0.00 €
Vedenie a spracovanie účtovnej evidencie Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
250.00 €
Webstránky, domény, webhosting Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Webex.digital s. r. o.
144.00 €
Hudobné vystúpenie Odb.: Obec Obišovce
Dod.: BANK-BAND, zastúpená Ing. Jozef Bankovič
500.00 €
Stavebný dozor Odb.: Obec Obišovce
Dod.: PRORESING s.r.o.
0.00 €
Práce na rekonštrukcii MŠ Odb.: Obec Obišovce
Dod.: ATEX - OK, s.r.o.
0.00 €
Výkon odborného koordinátora pamiatkovej obnovy pre projekt"Priveďme ľudí cez oddychovú zónu po Drieňovom chodníku na Obišovský hrad" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS
0.00 €
Praca Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávisleho dohľadu. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
0.00 €
Úprava vzájomných práv a povinností Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Geodeticca s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie diela na stavbe: " Úprava priestorov MŠ, úprava bezbárierového vstupu a sklad hračiek." Odb.: Obec Obišovce
Dod.: ATEX - OK, s.r.o.
0.00 €
Dodatok - doplnenie čísla účtu. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Poskytnutie grantu Nadáciou VÚB Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Nadácia VUB
0.00 €
Zabezpečenie zimnej údržby a čistenie MK v intraviláne obce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Andrea Čarná Presént
0.00 €
Reklamný balík "Profesionál" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Profesionálny register s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie financí na podporu zamestnávania "Šanca pre mladých" podľa §54 zák.č.5/2004 Z.z. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Aplikácia zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Dobrovoľnícka činnosť Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Vaňová Daša zák. zástupca Vaňo Róbert Ing
0.00 €
Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí na rok 2018 Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Mesto Košice
0.00 €
Dodávka silovej elektriny s prevzdatím zodpovednosti za odchylky Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Energie2 a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabzepečení a výkone menších obecných lužieb prer obec alebo rozpočtovú organizáciu. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Financie na zájmové vzdelávanie detí od 1.9.2017-31.12.2017 Odb.: Kongregácia Sestier Dominikánok Blahoslavenej Imeldy
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Financie na zájmové vzdelávanie detí Odb.: Kongregácia Sestier Dominikánok Blahoslavenej Imeldy
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Financie na činnosť CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kysak. Odb.: Obec Kysak
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Obišovce
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
VO-Dodávka tovaru-el.energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchylku za odb.miesto Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Prvá Komunálna finančná a.s.
0.00 €
VO-Dodávka zemného plynu, vrátane skoordinovania a zabezpečenia prepravy a distribúcie plynu a poskytovanie systémových služieb Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Prvá Komunálna finančná a.s.
0.00 €
Šermiarské vystúpenie- vystúpenie zamerané na súboje stredovekého žldniera, strelecká ukážka. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Skupina historického šermu COHORS Prešov
300.00 €
Ochrana záujmov obcí regiónu Ružín a ich obyvateľov Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Regionálne združenie obcí Ružín
0.00 €
Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Obišovce
Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát
0.00 €
Koordinovanie projektu: " Obišovský hrad - dokončenie obnovy areálu zrúcaniny". Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS
0.00 €
Hromadné úrazové poistenie - krátkodobé aktivačné práce- HRAD Odb.: Obec Obišovce
Dod.: UNION poisťovňa a.s.
0.00 €
Finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Poskytnutie jednorázovej dotácie na realizáciu projektu "Obišovský hrad- dokončenie obnovy areálu zrúcaniny" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
0.00 €
Doprava a odvoz kontajnera Odb.: Obec Obišovce
Dod.: DONO s.r.o.
1.40 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v roku 2017 Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Predmetom dohody je spolupráca pri zabezpečení súvislej odbornej praxe 1 žiaka SPŠD Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Stredná priemyselná škola dopravna
0.00 €
Pripojenie odberného miesta 24ZVS00000666654 s MRK 32A Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Dodávka elektronických komunikačných služieb Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Slovanet a.s.
0.00 €
Dodatok-Predaj pozemku do podielového spoluvlastníctva Odb.: Ondrej Čajka a Mária Čajková, rod. Ščepitová
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Zabezpečenie zimnej údržby a čistenie MK a verejných priestranstiev, v zimnom období, mechanicky - traktorom s pluhom. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Andrea Čarná Presént
35.00 €
Predaj pozemkov Odb.: Jozefína Kuncová
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Predaj pozemku do podielového spoluvlastníctva Odb.: Ondrej Čajka a Mária Čajková, rod. Ščepitová
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Slávnostné posedenie pri príležitosti mesiaca Október úcty k starším Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Anton Molčan, Mgr.
200.00 €
Prevádzka Informačného systému DCOM Odb.: Obec Obišovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Pokytovanie služby servisu a údržby zariadenia Xerox WorkCentre 5325V_S Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Next Team s.r.o.
0.01 €
Predaj pozemku do podielového spoluvlastníctva Odb.: Peter Imrich a Miroslava Liptáková(rod. Imrichová)
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Zber, prepravu a spracovanie odpadu podľa prílohy č.1 a č.2. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: H+EKO s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie služby webového grafického informačného systému spoločnosti Geodeticca - WebGIS Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Geodeticca s.r.o.
0.00 €
Licencia na používanie "GOL" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Geodeticca s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Obišovce
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
Beozodplatný prenájom kontajnera Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Obecný úrad Podhradík
0.00 €
Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom Odb.: LUSAGO SK s.r.o.
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 2016 Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Zabezpečenie zimnej údržby a čistenie MK a verejných priestranstiev, v zimnom období, mechanicky - traktorom s pluhom. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Pavol Čarný AGRO
0.00 €
Prevádzka Informačného systému DCOM Odb.: Obec Obišovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Jozef Skala
0.00 €
Prenájom pozemkov pre výkon práva poľovníctva v PR. Odb.: Poľovnícke združenie "TLSTÁ"
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť CVČ Kysak Odb.: Obec Kysak
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Príprava a vypracovanie projektového spisu- žiadosti o nenávratný príspevok Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
0.00 €
Slávnostné posedenie pri príležitosti mesiaca Október úcty k starším Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Alena Dirová
0.00 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Noema s.r.o.
0.00 €
Dodávka mäsa a mäsvých výrobkov Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Noema s.r.o.
0.00 €
Dodatok k Zmluve o pripojení l informačnému systému Dátového centra Odb.: Obec Obišovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Štefan Dudáš
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Spolupráca pri realizácií odbornej praxe študentov Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Stredná odborná škola podnikania
0.00 €
Aktivovanie programu Biznis kampaň - telefonovanie Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: PD Lemešany s.r.o.
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Dodávka, distribúcia, prenos elektriny a systémové služby Odb.: Obec Obišovce
Dod.: VSE a.s.
0.00 €
Vykonanie archeologického výskumu na území NKP "Obišovský hrad v polohe Zámčisko" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: TRIGLAV Archeologická spoločnosť s.r.o.
0.00 €
Určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry na rok 2015 Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
0.00 €
Vypracovanie aktualizácie Odb.: Obec Obišovce
Dod.: CUBS plus s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Úrazové poistenie -102- krátkodobé- aktivačné práce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: UNION poisťovňa a.s.
0.00 €
Zabezpečenie auditu účtovenej uzavierky, auditu súladu výročnej správy Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
0.00 €
Výkon koordinátora pamiatkovej obnovy pre projekt Obišovský hrad- konzervácia Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS
0.00 €
Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačných prác Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Aktivácia účastnického programu Kengura 30 s osobitným roam. balikom Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry na rok 2015 Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
0.00 €
Dodávka plynu( KD) Odb.: Obec Obišovce
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Platobné podmienky k licencii URBIS Odb.: Obec Obišovce
Dod.: MADE s.r.o.
0.00 €
Dodávka plynu (MŠ a OcÚ) Odb.: Obec Obišovce
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Zabezpečenie zimnej údržby a čistenie MK a verejných priestranstiev, v zimnom období, mechanicky - traktorom s pluhom. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Pavol Čarný AGRO
0.00 €
Výkon pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Obišovce
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas
0.00 €
Prevádzka Informačného systému DCOM Odb.: Obec Obišovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Audit individuálnej účtovnej uzavierky a preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004Z.z. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
0.00 €
Úverová zmluva Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Výmena svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Obišovce
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
0.00 €
Bezodplatný prenájom kovového kontajnera, na skladovanie náradia, počas prác pri obnove Obišovského hradu. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Obecný úrad Podhradík
0.00 €
Archeologický výskum NKP "Obišovský hrad v polohe Zámčisko" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: TRIGLAV Archeologická spoločnosť s.r.o.
0.00 €
Úrazové poistenie -102- krátkodobé- aktivačné práce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: UNION poisťovňa a.s.
0.00 €
Výkon koordinátora pamiatkovej obnovy pre projekt Obišovský hrad Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS
0.00 €
Reklamná plocha v monografii obce Obišovce Odb.: Košická realitná spoločnosť s.r.o.
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na vykonanie obnovy kultúrneho dedičstva Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok na stavbe " Obišovce - rekonštrukcia chodníkov pri ceste III/5472 a III/5461" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: TRIS spol. s r.o.
0.00 €
Tlač "Obišovce - 1. obecná monografia" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: MKV-PRESS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry na rok 2014 Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
0.00 €
Služby verejného obstarávania Odb.: Obec Obišovce
Dod.: TENDER- KONZULT s.r.o.
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Zuzana Síkorová SISO
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre CVČ Kysak Odb.: Obec Kysak
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre CVČ Košice Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre CVČ Kometa Odb.: Súkromné školské stredisko zaujmovej činnosti Kometa
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Poskytovanie informácií z z katastra nehnuteľností Odb.: Obec Obišovce
0.00 €
Vypracovanie bezpečnostného projektu IS Odb.: Obec Obišovce
Dod.: CUBS plus s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie grantu na projekt "Zachráňme Obišovský hrad" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Karpatská nadácia
0.00 €
Vytvorenie webstránky MŠ Odb.: Obec Obišovce
0.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Obišovce
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie zimnej údržby a čistenie MK a verejných priestranstiev, v zimnom období, mechanicky - traktorom s pluhom. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Pavol Čarný AGRO
0.00 €
Finančný dar Odb.: Martin Ludrovský
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Obišovce- odvedenie dažďových vôd Odb.: Obec Obišovce
Dod.: PehAES a.s.
0.00 €
Vytvorenie webstránky obce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: webex media s.r.o.
0.00 €
Prenájom lesných pozemkov na ktorých sa nachádza NKP "Obišovský hrad" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Obišovce
0.00 €
Odvedenie dažďových vôd Odb.: Obec Obišovce
Dod.: PehAES a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre CVČ Košice Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Poskytovanie právnej služby Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
0.00 €
Audit individuálnej účtovnej závierky Odb.: Obec Obišovce
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
0.00 €
Úprava podmienok poskytnutia príspevkov za vyseparované množstvo spoplatnených komodít Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Recyklačný fond
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre CVČ - Arcibiskupský školský úrad Odb.: Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice, Arcibiskupský školský úrad
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Prevod nehnuteľnosti podľa zákona č.138/1991 Z.z. §9a, ods.8 písm.b Odb.: Róbert Kunc a Jozefína Kuncova(rodená Adamová)
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Aktivácia účastníckeho programu BIZNIS Profi(roaming EU 250min.) Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre CVČ KOmeta Odb.: Súkromné školské stredisko zaujmovej činnosti Kometa
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Webová aplikácia Geosense Geoportal Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Geosense SK s.r.o.
0.00 €
LIcencia URBIS Odb.: Obec Obišovce
Dod.: MADE s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre CVČ Kysak Odb.: Obec Kysak
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Zabezpečenie zimnej údržby a čistenie MK a verejných priestranstiev, v zimnom období, mechanicky - traktorom s pluhom. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Pavol Čarný AGRO
0.00 €
Zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Projekt výsadby drevín v obci Obišovce- dodatok Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Fruitpakt s.r.o.
0.00 €
Projekt výsadby drevín v obci Obišovce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Fruitpakt s.r.o.
0.00 €
Projekt terénnych úprav a príprava územia na výsadbu drevín v obci Obišovce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Z-DUALL s.r.o.
0.00 €
Finančný príspevok na podporu tvorby pracovných miest v samospráve, pre uchádzačov vo veku do 29 rokov. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Dodávka fotorelé ASPON Odb.: Obec Obišovce
Dod.: LÍPA Slovakia s.r.o.
0.00 €
Audit individuálnej účtovnej závierky Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Paulína Baňacká
0.00 €
Finančný dar Odb.: Martin Ludrovský
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Úročenie úveru Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zasiahnutých úpravou koryta vodného toku Svinka Odb.: Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Vytvorenie diela - Dejiny obce Obišovce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Anton Medvec
0.00 €
Zber a likvidácia odpadu Odb.: Obec Obišovce
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Realizácia oplotenia -Obišovce park Odb.: Obec Obišovce
Dod.: ALDAN s.r.o.
0.00 €
Finančný dar Odb.: Martin Ludrovský
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Aktivácia účastníckeho programu BIZNIS 150+den+volania po 1.minúte zdarma Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Pripojenie SIM karty na verejnú telefónnu sieť spoločnosti ORANGE Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom Odb.: Obec Obišovce
Dod.: A.S.A. s.r.o.
0.00 €
Vedenie účtovníctva Odb.: Obec Obišovce
Dod.: NAJ s.r.o.
0.00 €
Prenájom a servis zásobníkov toaletného papiera, osviežovačov vzduchu a mydla. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ille- Papier-Service SK s.r.o.
0.00 €
Zriadenie a forma prevádzkovania spoločného obecného úradu. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov - časť požiarnej zbrojnice Odb.: Peter Horňák
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €