Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • E-SLUŽBY
  • AKTUALITY
  • O OBCI
  • OBECNÝ ÚRAD
  • ÚRADNÁ TABUĽA
  • KONTAKT

Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
195/2019 Zámena nehnuteľnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
547.89 €
1/2018 Zimná údržba ovce Ing. Andrea Čarná Presént
0.00 €
47/2018 Vedenie a spracovanie účtovnej evidencie Ing. Aneta Nedbalová
250.00 €
MC09012019 Webstránky, domény, webhosting Webex.digital s. r. o.
144.00 €
995/2018 Hudobné vystúpenie BANK-BAND, zastúpená Ing. Jozef Bankovič
500.00 €
S446/2018 Stavebný dozor PRORESING s.r.o.
0.00 €
D_Z_446_2018 Práce na rekonštrukcii MŠ ATEX - OK, s.r.o.
0.00 €
Z_612_2018 Výkon odborného koordinátora pamiatkovej obnovy pre projekt"Priveďme ľudí cez oddychovú zónu po Drieňovom chodníku na Obišovský hrad" Martin Sárossy - ORNIS
0.00 €
29062018 Praca Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Z_04062018 Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávisleho dohľadu. osobnyudaj.sk, s.r.o.
0.00 €
Geod_d_18_0212 Úprava vzájomných práv a povinností Geodeticca s.r.o.
0.00 €
Z_09052018 Zhotovenie diela na stavbe: " Úprava priestorov MŠ, úprava bezbárierového vstupu a sklad hračiek." ATEX - OK, s.r.o.
0.00 €
D_Z_04052018 Dodatok - doplnenie čísla účtu. Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Z_16042018 Poskytnutie grantu Nadáciou VÚB Nadácia VUB
0.00 €
Z_30102017 Zabezpečenie zimnej údržby a čistenie MK v intraviláne obce Ing. Andrea Čarná Presént
0.00 €
Z_06032018 Reklamný balík "Profesionál" Profesionálny register s.r.o.
0.00 €
Z_D_27022018 Poskytnutie financí na podporu zamestnávania "Šanca pre mladých" podľa §54 zák.č.5/2004 Z.z. Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Z_24012018 Aplikácia zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
04122017 Dobrovoľnícka činnosť Vaňová Daša zák. zástupca Vaňo Róbert Ing
0.00 €
Z_CVC_21112017 Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí na rok 2018 Mesto Košice
0.00 €
Z_29112017 Dodávka silovej elektriny s prevzdatím zodpovednosti za odchylky Energie2 a.s.
0.00 €
Z_*DOH_30112017 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabzepečení a výkone menších obecných lužieb prer obec alebo rozpočtovú organizáciu. Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Z_CVC_07112017A Financie na zájmové vzdelávanie detí od 1.9.2017-31.12.2017 Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Z_CVC_07112017 Financie na zájmové vzdelávanie detí Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Z_CVC_23102017 Financie na činnosť CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kysak. Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Z_12102017 Dodávka plynu SPP a.s.
0.00 €
Z_11072017_29 VO-Dodávka tovaru-el.energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchylku za odb.miesto Prvá Komunálna finančná a.s.
0.00 €
Z_11072017_23 VO-Dodávka zemného plynu, vrátane skoordinovania a zabezpečenia prepravy a distribúcie plynu a poskytovanie systémových služieb Prvá Komunálna finančná a.s.
0.00 €
Z_D_18092017 Šermiarské vystúpenie- vystúpenie zamerané na súboje stredovekého žldniera, strelecká ukážka. Skupina historického šermu COHORS Prešov
300.00 €
Z_15062017 Ochrana záujmov obcí regiónu Ružín a ich obyvateľov Regionálne združenie obcí Ružín
0.00 €
Z_13062017 Poskytovanie právnych služieb JuDr. Jozef Sotolář -advokát
0.00 €
M_4382017 Koordinovanie projektu: " Obišovský hrad - dokončenie obnovy areálu zrúcaniny". Martin Sárossy - ORNIS
0.00 €
Z_17130173 Hromadné úrazové poistenie - krátkodobé aktivačné práce- HRAD UNION poisťovňa a.s.
0.00 €
D_17052017 Finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva. Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Z_15052017 Poskytnutie jednorázovej dotácie na realizáciu projektu "Obišovský hrad- dokončenie obnovy areálu zrúcaniny" Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
0.00 €
241/2017 Doprava a odvoz kontajnera DONO s.r.o.
1.40 €
Z_CVC_18042017 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v roku 2017 Obecný úrad Obišovce
0.00 €
259/2017 Predmetom dohody je spolupráca pri zabezpečení súvislej odbornej praxe 1 žiaka SPŠD Stredná priemyselná škola dopravna
0.00 €
24ZVS00000666654 Pripojenie odberného miesta 24ZVS00000666654 s MRK 32A Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
D_DSL140211132507 Dodávka elektronických komunikačných služieb Slovanet a.s.
0.00 €
873/2016A Dodatok-Predaj pozemku do podielového spoluvlastníctva Obecný úrad Obišovce
0.00 €
1/2016 Zabezpečenie zimnej údržby a čistenie MK a verejných priestranstiev, v zimnom období, mechanicky - traktorom s pluhom. Ing. Andrea Čarná Presént
35.00 €
909/2016 Predaj pozemkov Obecný úrad Obišovce
0.00 €
873/2016 Predaj pozemku do podielového spoluvlastníctva Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Z_10112016 Aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
780/2016 Slávnostné posedenie pri príležitosti mesiaca Október úcty k starším Anton Molčan, Mgr.
200.00 €
D-ZLP-2016-0362 Prevádzka Informačného systému DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
2016/035 Pokytovanie služby servisu a údržby zariadenia Xerox WorkCentre 5325V_S Next Team s.r.o.
0.01 €
4/2016 Predaj pozemku do podielového spoluvlastníctva Obecný úrad Obišovce
0.00 €
2/2016 Zber, prepravu a spracovanie odpadu podľa prílohy č.1 a č.2. H+EKO s.r.o.
0.00 €
3/2016A Poskytnutie služby webového grafického informačného systému spoločnosti Geodeticca - WebGIS Geodeticca s.r.o.
0.00 €
3/2016 Licencia na používanie "GOL" Geodeticca s.r.o.
0.00 €
Z_23052016 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi NATUR-PACK a.s.
0.00 €
23052016 Beozodplatný prenájom kontajnera Obecný úrad Podhradík
0.00 €
KPZ 1/2016 Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Z_CVC_17032016 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 2016 Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Z_01012016 Zabezpečenie zimnej údržby a čistenie MK a verejných priestranstiev, v zimnom období, mechanicky - traktorom s pluhom. Pavol Čarný AGRO
0.00 €
ZLP-2016-0362 Prevádzka Informačného systému DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Z_16122015 Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou Jozef Skala
0.00 €
16/2015 Prenájom pozemkov pre výkon práva poľovníctva v PR. Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Z_CVC_02112015 Poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť CVČ Kysak Obecný úrad Obišovce
0.00 €
27102015 Príprava a vypracovanie projektového spisu- žiadosti o nenávratný príspevok Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
0.00 €
2/2015 Slávnostné posedenie pri príležitosti mesiaca Október úcty k starším Alena Dirová
0.00 €
D1_2015 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Noema s.r.o.
0.00 €
Z1_2015 Dodávka mäsa a mäsvých výrobkov Noema s.r.o.
0.00 €
D_ZVL-2014-0415/OPIS Dodatok k Zmluve o pripojení l informačnému systému Dátového centra DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
KPZ_22092015 Predaj pozemku Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Dohoda64/2015/2016 Spolupráca pri realizácií odbornej praxe študentov Stredná odborná škola podnikania
0.00 €
D_31072015 Aktivovanie programu Biznis kampaň - telefonovanie Slovak Telekom a.s.
0.00 €
NajZ_12502 Prenájom poľnohospodárskych pozemkov Obecný úrad Obišovce
0.00 €
5100000174C/2015 Dodávka, distribúcia, prenos elektriny a systémové služby VSE a.s.
0.00 €
Z_D_10072015 Vykonanie archeologického výskumu na území NKP "Obišovský hrad v polohe Zámčisko" TRIGLAV Archeologická spoločnosť s.r.o.
0.00 €
84462-1/2015-KEM Určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR Sociálna poisťovňa
0.00 €
D_Z_09042015 Poskytnutie dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry na rok 2015 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
0.00 €
Z_17062015 Vypracovanie aktualizácie CUBS plus s.r.o.
0.00 €
Z_CVC_25052015 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Z_25052015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Z_01052015 Úrazové poistenie -102- krátkodobé- aktivačné práce UNION poisťovňa a.s.
0.00 €
1_2015 Zabezpečenie auditu účtovenej uzavierky, auditu súladu výročnej správy Ing. Andrea Zálepová, CA
0.00 €
M1_2015 Výkon koordinátora pamiatkovej obnovy pre projekt Obišovský hrad- konzervácia Martin Sárossy - ORNIS
0.00 €
Z_29042015 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Z_21042015 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačných prác Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
D15_00355291 Aktivácia účastnického programu Kengura 30 s osobitným roam. balikom Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Z_09042015 Poskytnutie dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry na rok 2015 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
0.00 €
9105709037 Dodávka plynu( KD) SPP a.s.
0.00 €
D_L_U13072013 Platobné podmienky k licencii URBIS MADE s.r.o.
0.00 €
9105709064 Dodávka plynu (MŠ a OcÚ) SPP a.s.
0.00 €
Z_30012015 Zabezpečenie zimnej údržby a čistenie MK a verejných priestranstiev, v zimnom období, mechanicky - traktorom s pluhom. Pavol Čarný AGRO
0.00 €
M1_2014 Výkon pracovnej zdravotnej služby R.D.TECH Radoslav Dugas
0.00 €
ZLP-2014-0415/OPIS Prevádzka Informačného systému DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Z_02122014 Audit individuálnej účtovnej uzavierky a preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004Z.z. UCTOAUDIT s.r.o.
0.00 €
03/011/14 Úverová zmluva Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Z_22092014 Aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Z_D_11082014 Výmena svietidiel verejného osvetlenia ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
0.00 €
02072014 Bezodplatný prenájom kovového kontajnera, na skladovanie náradia, počas prác pri obnove Obišovského hradu. Obecný úrad Podhradík
0.00 €
Z_D_28072014 Archeologický výskum NKP "Obišovský hrad v polohe Zámčisko" TRIGLAV Archeologická spoločnosť s.r.o.
0.00 €
17-1 2757 Úrazové poistenie -102- krátkodobé- aktivačné práce UNION poisťovňa a.s.
0.00 €
M_01072014 Výkon koordinátora pamiatkovej obnovy pre projekt Obišovský hrad Martin Sárossy - ORNIS
0.00 €
Z2014/01 Reklamná plocha v monografii obce Obišovce Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Z_D_27062014 Poskytnutie finančného príspevku na vykonanie obnovy kultúrneho dedičstva Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Z_D_30052014 Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok na stavbe " Obišovce - rekonštrukcia chodníkov pri ceste III/5472 a III/5461" TRIS spol. s r.o.
0.00 €
Z_D_26052014 Tlač "Obišovce - 1. obecná monografia" MKV-PRESS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
0.00 €
Z_12052014 Poskytnutie dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry na rok 2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
0.00 €
M_01042014 Služby verejného obstarávania TENDER- KONZULT s.r.o.
0.00 €
NajZ_30052014 Prenájom nebytových priestorov Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Z_CVC_20032014 Poskytnutie dotácie pre CVČ Kysak Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Z_CVC_KE19032014 Poskytnutie dotácie pre CVČ Košice Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Z_CVC_190032014 Poskytnutie dotácie pre CVČ Kometa Obecný úrad Obišovce
0.00 €
176-11-610/2014 Poskytovanie informácií z z katastra nehnuteľností
0.00 €
Z_19032014 Vypracovanie bezpečnostného projektu IS CUBS plus s.r.o.
0.00 €
Z_G_18032014 Poskytnutie grantu na projekt "Zachráňme Obišovský hrad" Karpatská nadácia
0.00 €
DR-20140210 Vytvorenie webstránky MŠ
0.00 €
06022014 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
Z_25012014 Zabezpečenie zimnej údržby a čistenie MK a verejných priestranstiev, v zimnom období, mechanicky - traktorom s pluhom. Pavol Čarný AGRO
0.00 €
DarZ_20122013 Finančný dar Obecný úrad Obišovce
0.00 €
D_Z_D_21102013 Obišovce- odvedenie dažďových vôd PehAES a.s.
0.00 €
DR-20131217-01 Vytvorenie webstránky obce webex media s.r.o.
0.00 €
NajZ_16122013 Prenájom lesných pozemkov na ktorých sa nachádza NKP "Obišovský hrad" Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Obišovce
0.00 €
Z_D_21102013 Odvedenie dažďových vôd PehAES a.s.
0.00 €
Z_CVC_20092013 Poskytnutie dotácie pre CVČ Košice Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Z_26062013 Poskytovanie právnej služby Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
0.00 €
Z_12062013 Audit individuálnej účtovnej závierky UCTOAUDIT s.r.o.
0.00 €
Z_2132/13/20RZO Úprava podmienok poskytnutia príspevkov za vyseparované množstvo spoplatnených komodít Recyklačný fond
0.00 €
Z_CVC_042013 Poskytnutie dotácie pre CVČ - Arcibiskupský školský úrad Obecný úrad Obišovce
0.00 €
KPZ_02042013 Prevod nehnuteľnosti podľa zákona č.138/1991 Z.z. §9a, ods.8 písm.b Obecný úrad Obišovce
0.00 €
D13_00355291 Aktivácia účastníckeho programu BIZNIS Profi(roaming EU 250min.) Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Z_CVC_18032013 Poskytnutie dotácie pre CVČ KOmeta Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Z_04032013 Webová aplikácia Geosense Geoportal Geosense SK s.r.o.
0.00 €
L_U13072013 LIcencia URBIS MADE s.r.o.
0.00 €
Z_CVC_26022013 Poskytnutie dotácie pre CVČ Kysak Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Z_06022013 Zabezpečenie zimnej údržby a čistenie MK a verejných priestranstiev, v zimnom období, mechanicky - traktorom s pluhom. Pavol Čarný AGRO
0.00 €
1625/5300/2012 Zriadenie vecného bremena Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
D_Z_D_0022012 Projekt výsadby drevín v obci Obišovce- dodatok Fruitpakt s.r.o.
0.00 €
Z_D_0022012 Projekt výsadby drevín v obci Obišovce Fruitpakt s.r.o.
0.00 €
Z_D_28122012 Projekt terénnych úprav a príprava územia na výsadbu drevín v obci Obišovce Z-DUALL s.r.o.
0.00 €
Z_28122012 Finančný príspevok na podporu tvorby pracovných miest v samospráve, pre uchádzačov vo veku do 29 rokov. Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Z_18062012 Dodávka fotorelé ASPON LÍPA Slovakia s.r.o.
0.00 €
Z_17052012 Audit individuálnej účtovnej závierky Ing. Paulína Baňacká
0.00 €
DarZ_10042012 Finančný dar Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Z_13022012 Úročenie úveru Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
KPZ_19012012 Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zasiahnutých úpravou koryta vodného toku Svinka Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Z_17012012 Vytvorenie diela - Dejiny obce Obišovce Anton Medvec
0.00 €
Z_27122011 Zber a likvidácia odpadu FURA s.r.o.
0.00 €
Z_04102011 Realizácia oplotenia -Obišovce park ALDAN s.r.o.
0.00 €
DarZ_14062011 Finančný dar Obecný úrad Obišovce
0.00 €
D11_00355291 Aktivácia účastníckeho programu BIZNIS 150+den+volania po 1.minúte zdarma Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Z_A5606780 Pripojenie SIM karty na verejnú telefónnu sieť spoločnosti ORANGE Orange Slovensko a.s.
0.00 €
D3_S041500018 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom A.S.A. s.r.o.
0.00 €
Z_30122010 Vedenie účtovníctva NAJ s.r.o.
0.00 €
05122007 Prenájom a servis zásobníkov toaletného papiera, osviežovačov vzduchu a mydla. Ille- Papier-Service SK s.r.o.
0.00 €
29062007 Zriadenie a forma prevádzkovania spoločného obecného úradu. Spoločný obecný úrad Beniakovce
0.00 €
Z_01012006 Prenájom nebytových priestorov - časť požiarnej zbrojnice Obecný úrad Obišovce
0.00 €

Napíšte nám:

Mapa:

Užitočné:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Okolité obce: