Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 227)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
IROP-Z302091 DHS6-91-108 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
28 600 €
ZO/2018A17327-1 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Obišovce
Dod.: osobnyudaj.sk,s.r.o.
52.80 €
274/2023 Zabespečenie rozmiestnenia kontajnerov na zber použitých textílií Odb.: Obec Obišovce
Dod.: EKOCHARITA TATRY
20 €
Dodatok č. 5 Zmluva o zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Obišovce
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0 €
ZLP-VT-2023-0123 Predaj použivateľovi výpočtovú techniku podľa prílohy č. 1 Odb.: Obec Obišovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
100 €
2023000315 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 - 15 rokov Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Obišovce
32.62 €
č.ZM-KO-OD-23-0067/JOT Služby- odber, prepravu a zhodnotenie jedlých olejov a tukov z domácnosti Odb.: Obec Obišovce
Dod.: KOSIT a.s.
6 €
RA-SNCA/20196499 Služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
10122022 Vianočný recitál Moniky Kandráčovej a jej hostí Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Monika Kandráčová
600 €
č. ZM-KO-OD-22-1172/OBEC Komplexné služby súvisiace s nakladaním s odpadmi Odb.: Obec Obišovce
Dod.: KOSIT a.s.
58 934.16 €
314/2022 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Obec Kysak
Dod.: Obec Obišovce
65.23 €
70222 Poskytovanie služieb- Internet Odb.: Obec Obišovce
Dod.: M.S.Profi, s.r.o.
16.60 €
03112022 Združená dodávka plynu Odb.: Obec Obišovce
Dod.: SPP a.s.
0 €
č. VO/26/03/2022/PL VO dodávka -zemného plynu Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Komunál - Servis, s.r.o.
50 €
17102022 Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Jozef Legath
48 054.85 €
ID/098/2022 Poskytnutie dotácie na projekt " Vybudovanie parkovacích miest pre turistov a návštevníkov Hradu Obišovce a Pútnického miesta. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Košický samosprávny kraj
10 000 €
22KO998036 Zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových stravných lístkov Odb.: Obec Obišovce
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0 €
22bpK998002 Dodávka BP a / alebo EBP Odb.: Obec Obišovce
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0 €
582/2021 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice
Dod.: Obec Obišovce
65.23 €
366/2022 Zabezpečenie výkovu inžinierskej a kontrolnej dozornej činnosti- technického dozoru Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
1 800 €
Generované portálom Uradne.sk