Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Urnový systém MODU-AL Odb.: Obec Obišovce
Dod.: AMV Slovakia s. r. o.
11964.48 €
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
8885.00 €
Kolumbárium Obišovce - Výstavba pochôdznej plochy Odb.: Obec Obišovce
Dod.: FAZA s.r.o.
5262.31 €
Verejné obstarávanie - dodávka zemného plynu Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Komunál - Servis, s.r.o.
50.00 €
Verejné obstarávanie - dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Komunál - Servis, s.r.o.
50.00 €
Nájom kuka nádob o objeme 120 l Odb.: Obec Obišovce
Dod.: KOSIT a.s.
215.88 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Obišovce
Dod.: BCF ENERGY, s. r. o.
0.00 €
Poskytnutie daru/Grant/ na realizáciu projektu Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Karpatská nadácia
2500.00 €
Vedenie účtovníctva Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
350.00 €
Chemicko-fyzikálne a mikrobiologické analýzy pitnej vody Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ekolab s.r.o.
0.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Obišovce
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Dohoda - dodatok k Kolektívnej zmluve Odb.: Obec Obišovce
Dod.: SLOVES
0.00 €
Inštalácia klimatizácie v kultúrnom dome Odb.: Obec Obišovce
Dod.: MART SYSTEM s.r.o.
8709.26 €
Oprava nefunkčných svietidiel VO v počte 13 ks Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Štefan Dudáš
500.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku 5 do 15 rokov Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Obišovce
423.54 €
Aplikácia ô10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
vypracovanie manuálu pre procesy vyraďovania Odb.: Obec Obišovce
Dod.: MG DOKUMENT, s. r. o.
300.00 €
Zabezpečovanie zimnú údržbu a čistenie komunikácií v intraviláne obce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Andrea Čarná Presént
0.00 €
Likvidácie použitého oleja z domácnosti Odb.: Trafin Oil SK, s.r.o.
Dod.: Obec Obišovce
0.00 €
Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci Odb.: Obec Obišovce
Dod.: KOSIT a.s.
69031.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Obišovce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: COLAS Slovakia,a.s.
16200.46 €
Prenájom poľnohospodárských pozemkov Odb.: PD Lemešany s.r.o.
Dod.: Obecný úrad Obišovce
34.08 €
Zabezpečovanie dodávok tovaru -Zelenina a ovocie Odb.: Obec Obišovce
Dod.: LUNYS, s.r.o.
0.00 €
Dodávka ovocia, zeleniny a výrobky z nich pre ŠJ pri MŠ Odb.: Obec Obišovce
Dod.: LUNYS, s.r.o.
0.00 €
Dodávka tovaru do ŠJ pri MŠ - Hrubý tovar Odb.: Obec Obišovce
Dod.: INMEDIA, spol.s r.o.
0.00 €
Odborné služby s vykonávaním verejného obstarávania Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
140.00 €
o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
nakladanie s odpadom Odb.: Obec Obišovce
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
Zámena nehnuteľnosti Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
547.89 €
Zimná údržba ovce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Andrea Čarná Presént
0.00 €
Vedenie a spracovanie účtovnej evidencie Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Aneta Nedbalová
250.00 €
Webstránky, domény, webhosting Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Webex.digital s. r. o.
144.00 €
Hudobné vystúpenie Odb.: Obec Obišovce
Dod.: BANK-BAND, zastúpená Ing. Jozef Bankovič
500.00 €
Stavebný dozor Odb.: Obec Obišovce
Dod.: PRORESING s.r.o.
0.00 €
Práce na rekonštrukcii MŠ Odb.: Obec Obišovce
Dod.: ATEX - OK, s.r.o.
0.00 €
Výkon odborného koordinátora pamiatkovej obnovy pre projekt"Priveďme ľudí cez oddychovú zónu po Drieňovom chodníku na Obišovský hrad" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS
0.00 €
Praca Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávisleho dohľadu. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
0.00 €
Úprava vzájomných práv a povinností Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Geodeticca s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie diela na stavbe: " Úprava priestorov MŠ, úprava bezbárierového vstupu a sklad hračiek." Odb.: Obec Obišovce
Dod.: ATEX - OK, s.r.o.
0.00 €
Dodatok - doplnenie čísla účtu. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Poskytnutie grantu Nadáciou VÚB Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Nadácia VUB
0.00 €
Zabezpečenie zimnej údržby a čistenie MK v intraviláne obce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Andrea Čarná Presént
0.00 €
Reklamný balík "Profesionál" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Profesionálny register s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie financí na podporu zamestnávania "Šanca pre mladých" podľa §54 zák.č.5/2004 Z.z. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Aplikácia zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Dobrovoľnícka činnosť Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Vaňová Daša zák. zástupca Vaňo Róbert Ing
0.00 €
Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí na rok 2018 Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Mesto Košice
0.00 €
Dodávka silovej elektriny s prevzdatím zodpovednosti za odchylky Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Energie2 a.s.
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabzepečení a výkone menších obecných lužieb prer obec alebo rozpočtovú organizáciu. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Financie na zájmové vzdelávanie detí od 1.9.2017-31.12.2017 Odb.: Kongregácia Sestier Dominikánok Blahoslavenej Imeldy
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Financie na zájmové vzdelávanie detí Odb.: Kongregácia Sestier Dominikánok Blahoslavenej Imeldy
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Financie na činnosť CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kysak. Odb.: Obec Kysak
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Obišovce
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
VO-Dodávka tovaru-el.energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchylku za odb.miesto Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Prvá Komunálna finančná a.s.
0.00 €
VO-Dodávka zemného plynu, vrátane skoordinovania a zabezpečenia prepravy a distribúcie plynu a poskytovanie systémových služieb Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Prvá Komunálna finančná a.s.
0.00 €
Šermiarské vystúpenie- vystúpenie zamerané na súboje stredovekého žldniera, strelecká ukážka. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Skupina historického šermu COHORS Prešov
300.00 €
Ochrana záujmov obcí regiónu Ružín a ich obyvateľov Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Regionálne združenie obcí Ružín
0.00 €
Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Obišovce
Dod.: JuDr. Jozef Sotolář -advokát
0.00 €
Koordinovanie projektu: " Obišovský hrad - dokončenie obnovy areálu zrúcaniny". Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS
0.00 €
Hromadné úrazové poistenie - krátkodobé aktivačné práce- HRAD Odb.: Obec Obišovce
Dod.: UNION poisťovňa a.s.
0.00 €
Finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Poskytnutie jednorázovej dotácie na realizáciu projektu "Obišovský hrad- dokončenie obnovy areálu zrúcaniny" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
0.00 €
Doprava a odvoz kontajnera Odb.: Obec Obišovce
Dod.: DONO s.r.o.
1.40 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v roku 2017 Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Predmetom dohody je spolupráca pri zabezpečení súvislej odbornej praxe 1 žiaka SPŠD Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Stredná priemyselná škola dopravna
0.00 €
Pripojenie odberného miesta 24ZVS00000666654 s MRK 32A Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Dodávka elektronických komunikačných služieb Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Slovanet a.s.
0.00 €
Dodatok-Predaj pozemku do podielového spoluvlastníctva Odb.: Ondrej Čajka a Mária Čajková, rod. Ščepitová
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Zabezpečenie zimnej údržby a čistenie MK a verejných priestranstiev, v zimnom období, mechanicky - traktorom s pluhom. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Andrea Čarná Presént
35.00 €
Predaj pozemkov Odb.: Jozefína Kuncová
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Predaj pozemku do podielového spoluvlastníctva Odb.: Ondrej Čajka a Mária Čajková, rod. Ščepitová
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Slávnostné posedenie pri príležitosti mesiaca Október úcty k starším Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Anton Molčan, Mgr.
200.00 €
Prevádzka Informačného systému DCOM Odb.: Obec Obišovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Pokytovanie služby servisu a údržby zariadenia Xerox WorkCentre 5325V_S Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Next Team s.r.o.
0.01 €
Predaj pozemku do podielového spoluvlastníctva Odb.: Peter Imrich a Miroslava Liptáková(rod. Imrichová)
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Zber, prepravu a spracovanie odpadu podľa prílohy č.1 a č.2. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: H+EKO s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie služby webového grafického informačného systému spoločnosti Geodeticca - WebGIS Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Geodeticca s.r.o.
0.00 €
Licencia na používanie "GOL" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Geodeticca s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Obišovce
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
Beozodplatný prenájom kontajnera Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Obecný úrad Podhradík
0.00 €
Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom Odb.: LUSAGO SK s.r.o.
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 2016 Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Zabezpečenie zimnej údržby a čistenie MK a verejných priestranstiev, v zimnom období, mechanicky - traktorom s pluhom. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Pavol Čarný AGRO
0.00 €
Prevádzka Informačného systému DCOM Odb.: Obec Obišovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Jozef Skala
0.00 €
Prenájom pozemkov pre výkon práva poľovníctva v PR. Odb.: Poľovnícke združenie "TLSTÁ"
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť CVČ Kysak Odb.: Obec Kysak
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Príprava a vypracovanie projektového spisu- žiadosti o nenávratný príspevok Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
0.00 €
Slávnostné posedenie pri príležitosti mesiaca Október úcty k starším Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Alena Dirová
0.00 €
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Noema s.r.o.
0.00 €
Dodávka mäsa a mäsvých výrobkov Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Noema s.r.o.
0.00 €
Dodatok k Zmluve o pripojení l informačnému systému Dátového centra Odb.: Obec Obišovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Štefan Dudáš
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Spolupráca pri realizácií odbornej praxe študentov Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Stredná odborná škola podnikania
0.00 €
Aktivovanie programu Biznis kampaň - telefonovanie Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Slovak Telekom a.s.
0.00 €
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov Odb.: PD Lemešany s.r.o.
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Dodávka, distribúcia, prenos elektriny a systémové služby Odb.: Obec Obišovce
Dod.: VSE a.s.
0.00 €
Vykonanie archeologického výskumu na území NKP "Obišovský hrad v polohe Zámčisko" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: TRIGLAV Archeologická spoločnosť s.r.o.
0.00 €
Určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Sociálna poisťovňa
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry na rok 2015 Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
0.00 €
Vypracovanie aktualizácie Odb.: Obec Obišovce
Dod.: CUBS plus s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Úrazové poistenie -102- krátkodobé- aktivačné práce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: UNION poisťovňa a.s.
0.00 €
Zabezpečenie auditu účtovenej uzavierky, auditu súladu výročnej správy Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
0.00 €
Výkon koordinátora pamiatkovej obnovy pre projekt Obišovský hrad- konzervácia Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS
0.00 €
Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačných prác Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Aktivácia účastnického programu Kengura 30 s osobitným roam. balikom Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry na rok 2015 Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
0.00 €
Dodávka plynu( KD) Odb.: Obec Obišovce
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Platobné podmienky k licencii URBIS Odb.: Obec Obišovce
Dod.: MADE s.r.o.
0.00 €
Dodávka plynu (MŠ a OcÚ) Odb.: Obec Obišovce
Dod.: SPP a.s.
0.00 €
Zabezpečenie zimnej údržby a čistenie MK a verejných priestranstiev, v zimnom období, mechanicky - traktorom s pluhom. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Pavol Čarný AGRO
0.00 €
Výkon pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Obišovce
Dod.: R.D.TECH Radoslav Dugas
0.00 €
Prevádzka Informačného systému DCOM Odb.: Obec Obišovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
Audit individuálnej účtovnej uzavierky a preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004Z.z. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
0.00 €
Úverová zmluva Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Aplikácia zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Výmena svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Obišovce
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
0.00 €
Bezodplatný prenájom kovového kontajnera, na skladovanie náradia, počas prác pri obnove Obišovského hradu. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Obecný úrad Podhradík
0.00 €
Archeologický výskum NKP "Obišovský hrad v polohe Zámčisko" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: TRIGLAV Archeologická spoločnosť s.r.o.
0.00 €
Úrazové poistenie -102- krátkodobé- aktivačné práce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: UNION poisťovňa a.s.
0.00 €
Výkon koordinátora pamiatkovej obnovy pre projekt Obišovský hrad Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Martin Sárossy - ORNIS
0.00 €
Reklamná plocha v monografii obce Obišovce Odb.: Košická realitná spoločnosť s.r.o.
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na vykonanie obnovy kultúrneho dedičstva Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok na stavbe " Obišovce - rekonštrukcia chodníkov pri ceste III/5472 a III/5461" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: TRIS spol. s r.o.
0.00 €
Tlač "Obišovce - 1. obecná monografia" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: MKV-PRESS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
0.00 €
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry na rok 2014 Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
0.00 €
Služby verejného obstarávania Odb.: Obec Obišovce
Dod.: TENDER- KONZULT s.r.o.
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Zuzana Síkorová SISO
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre CVČ Kysak Odb.: Obec Kysak
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre CVČ Košice Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre CVČ Kometa Odb.: Súkromné školské stredisko zaujmovej činnosti Kometa
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Poskytovanie informácií z z katastra nehnuteľností Odb.: Obec Obišovce
0.00 €
Vypracovanie bezpečnostného projektu IS Odb.: Obec Obišovce
Dod.: CUBS plus s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie grantu na projekt "Zachráňme Obišovský hrad" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Karpatská nadácia
0.00 €
Vytvorenie webstránky MŠ Odb.: Obec Obišovce
0.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Obišovce
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie zimnej údržby a čistenie MK a verejných priestranstiev, v zimnom období, mechanicky - traktorom s pluhom. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Pavol Čarný AGRO
0.00 €
Finančný dar Odb.: Martin Ludrovský
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Obišovce- odvedenie dažďových vôd Odb.: Obec Obišovce
Dod.: PehAES a.s.
0.00 €
Vytvorenie webstránky obce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: webex media s.r.o.
0.00 €
Prenájom lesných pozemkov na ktorých sa nachádza NKP "Obišovský hrad" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Obišovce
0.00 €
Odvedenie dažďových vôd Odb.: Obec Obišovce
Dod.: PehAES a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre CVČ Košice Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Poskytovanie právnej služby Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Puchalla, Slávik & partners s.r.o.
0.00 €
Audit individuálnej účtovnej závierky Odb.: Obec Obišovce
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
0.00 €
Úprava podmienok poskytnutia príspevkov za vyseparované množstvo spoplatnených komodít Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Recyklačný fond
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre CVČ - Arcibiskupský školský úrad Odb.: Rímskokatolícka cirkev Arcibiskupstvo Košice, Arcibiskupský školský úrad
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Prevod nehnuteľnosti podľa zákona č.138/1991 Z.z. §9a, ods.8 písm.b Odb.: Róbert Kunc a Jozefína Kuncova(rodená Adamová)
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Aktivácia účastníckeho programu BIZNIS Profi(roaming EU 250min.) Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre CVČ KOmeta Odb.: Súkromné školské stredisko zaujmovej činnosti Kometa
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Webová aplikácia Geosense Geoportal Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Geosense SK s.r.o.
0.00 €
LIcencia URBIS Odb.: Obec Obišovce
Dod.: MADE s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie dotácie pre CVČ Kysak Odb.: Obec Kysak
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Zabezpečenie zimnej údržby a čistenie MK a verejných priestranstiev, v zimnom období, mechanicky - traktorom s pluhom. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Pavol Čarný AGRO
0.00 €
Zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
Projekt výsadby drevín v obci Obišovce- dodatok Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Fruitpakt s.r.o.
0.00 €
Projekt výsadby drevín v obci Obišovce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Fruitpakt s.r.o.
0.00 €
Projekt terénnych úprav a príprava územia na výsadbu drevín v obci Obišovce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Z-DUALL s.r.o.
0.00 €
Finančný príspevok na podporu tvorby pracovných miest v samospráve, pre uchádzačov vo veku do 29 rokov. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Urad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
Dodávka fotorelé ASPON Odb.: Obec Obišovce
Dod.: LÍPA Slovakia s.r.o.
0.00 €
Audit individuálnej účtovnej závierky Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Paulína Baňacká
0.00 €
Finančný dar Odb.: Martin Ludrovský
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Úročenie úveru Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zasiahnutých úpravou koryta vodného toku Svinka Odb.: Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Vytvorenie diela - Dejiny obce Obišovce Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Anton Medvec
0.00 €
Zber a likvidácia odpadu Odb.: Obec Obišovce
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Realizácia oplotenia -Obišovce park Odb.: Obec Obišovce
Dod.: ALDAN s.r.o.
0.00 €
Finančný dar Odb.: Martin Ludrovský
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €
Aktivácia účastníckeho programu BIZNIS 150+den+volania po 1.minúte zdarma Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Pripojenie SIM karty na verejnú telefónnu sieť spoločnosti ORANGE Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom Odb.: Obec Obišovce
Dod.: A.S.A. s.r.o.
0.00 €
Vedenie účtovníctva Odb.: Obec Obišovce
Dod.: NAJ s.r.o.
0.00 €
Prenájom a servis zásobníkov toaletného papiera, osviežovačov vzduchu a mydla. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ille- Papier-Service SK s.r.o.
0.00 €
Zriadenie a forma prevádzkovania spoločného obecného úradu. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov - časť požiarnej zbrojnice Odb.: Peter Horňák
Dod.: Obecný úrad Obišovce
0.00 €