Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 216)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
70222 Poskytovanie služieb- Internet Odb.: Obec Obišovce
Dod.: M.S.Profi, s.r.o.
16.60 €
03112022 Združená dodávka plynu Odb.: Obec Obišovce
Dod.: SPP a.s.
0 €
č. VO/26/03/2022/PL VO dodávka -zemného plynu Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Komunál - Servis, s.r.o.
50 €
17102022 Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Jozef Legath
48 054.85 €
ID/098/2022 Poskytnutie dotácie na projekt " Vybudovanie parkovacích miest pre turistov a návštevníkov Hradu Obišovce a Pútnického miesta. Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Košický samosprávny kraj
10 000 €
22KO998036 Zabezpečenie stravovania prostredníctvom papierových stravných lístkov Odb.: Obec Obišovce
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0 €
22bpK998002 Dodávka BP a / alebo EBP Odb.: Obec Obišovce
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
0 €
582/2021 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Košice
Dod.: Obec Obišovce
65.23 €
366/2022 Zabezpečenie výkovu inžinierskej a kontrolnej dozornej činnosti- technického dozoru Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Ing. Oľga Onderíková Mikulíková - MKBstav
1 800 €
29032022 Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov Odb.: Obec Obišovce
Dod.: SIPSTAV, s. r. o., r. s. p.
35 954.28 €
KN/050/2022/MR DAR Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Karpatská nadácia
1 500 €
574/4 " Školské mlieko" Odb.: Obec Obišovce
Dod.: LUNYS, s.r.o.
0 €
Z201932294 Služby v oblasti nakladania s odpadmi v obci Obišovce-Položkovitý rozpočet R01 Odb.: Obec Obišovce
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
07032022 elektronické zasielanie faktúr Odb.: Obec Obišovce
Dod.: MADE s.r.o.
0 €
03032022 Kúpa pozemku Odb.: Obec Obišovce
Dod.: MUDr. Zuzana Melíšková a RNDr. Stanislav Uličiansky
548 €
1012022 udelenie súhlasu -licencie Odb.: Obec Obišovce
Dod.: SOZA
20.40 €
2022000105 Podpora záujmového vzdelávania detí od 5 do 15 rokov Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Obišovce
0 €
074/2022 Mobilný zber Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Lilly enviro, s.r.o.
0 €
0642022 Určenie práv a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnych zmluv Odb.: Obec Obišovce
Dod.: Agro Branisko, s.r.o.
0 €
746/2021 Dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Obišovce
Dod.: VSE a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk