APS

 28.06.2018

Vážení spoluobčania,

Od 1.7.2018 bude zabezpečená pre okres Košice-okolie 

Ambulatná pohotovostná služba pre dospelých, deti a dorast na prevádzke pevnej ambulatnej pohotovostnej služby

Poliklinika Terasa s. r. o., Toryská 1 Košice

Prevádzka bude fungovať

Pracovné dni:   od 16.00 hod do 22.00 hod.

Víkendy a sviatky: od 7.00 hod do 22.00 hod.

Chorým tak budú po tomto čase k dispozícii už len urgentné príjmy v nemocniciach.

Zmeny sa nedotknú zubno-lekárskych pohotovostných služieb, fungovať budú rovnako ako doteraz.

Tam, kde bude fungovať Ambulatná pohotovostná služba (APS), bude minimálne jedná pohotovostná lekáreň otvorená do 22.30 hod.