Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

OZNAM

 05.01.2020

Vážení občania,

oznamujeme vám, že podľa zákona č. 582/2004 Z. z., VZN obce č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a  VZN obce č. 3/2015 o miestnych daniach je každý občan povinný:do 31. januára 2020,nahlásiť akékoľvek zmeny, ktoré by mali rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Dané zmeny je potrebné nahlásiť na obecnom úrade v Obišovciach počas stránkových dní alebo zaslať poštou.

Priznanie podáva:

-každý, kto sa v roku 2019 stal novým vlastníkom nehnuteľností.

Čiastkové priznanie podáva:

-každý, komu zaniklo vlastníctvo k nehnuteľností,

-ten, kto už mal nehnuteľnosť a ďalšie mu v roku 2019 pribudli, alebo ubudli,

-u koho nastali zmeny vo výmere, využití či iné, ktoré vplývajú na určenie dane.


1 2