Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zápis detí do materskej školy v Obišovciach

 30.04.2021

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Riaditeľka MŠ Obišovce 133 oznamuje následovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na
prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/22.
V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID -19
a v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR bude zápis detí prebiehať nasladovne:
1. Zápis detí bude prebiehať v termíne 17.05. do 21.05.2020 od 8.30 do 15.30h
elektronicky a osobne
- čas platí pre osobné podanie, pri vstupe do MŠ je potrebné sa preukázať negatívnym testom
nie starším ako 7 dní.
- v elektronickej podobe môžete zasielať na mail: msobisovce@centrum.sk
2. K zápisu je potrebné vypísať tlačivo : Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného
lekára pre deti a dorast a tiež údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť z web.
stránky obce Obišovce /formuláre – rôzne/
3. Podmienky prijatia:
- Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne
vzdelávanie povinné, podľa miesta trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak, dieťa ktoré
dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta 2021 /vrátane/
- dieťa ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
- dieťa ktoré k 31.08.2021 dovŕši 3 roky / ak je voľná kapacita v MŠ/
Informovať sa môžete na tel. č. 0908 312 873, 055/ 6991 527, msobisovce@centrum.sk


1 2