Telekom - Oznam

 04.05.2021

Vážení občania.

Akciová spoločnosť Slovak Telekom   plánuje v  roku 2021-22 budovať  optickú sieť  v našej obci. 

Do 30. júna 2021 bude  firma S com SK  zisťovať  záujem o vybudovanie  prípojok optickej siete k rodinným domom.

Majiteľom rodinných domov, ktorí  podpíšu  súhlas,  bude vybudovaná optická  prípojka  zadarmo na pozemok,  alebo až do domu podľa ich určenia.

Tlačivá na písomný súhlas budú osobne do schránok roznášať pracovníci spoločnosti v priebehu  tohto týždňa.

Podpísané súhlasy môžete odovzdať aj do schránky na  Obecnom úrade.