Obmedzenia dňa 16.09.2021 v obci v časti zo smeru Ruské Pekľany - Obišovce - Trebejov

 10.09.2021

Vážení spoluobčania,

V dňoch  15. - 19.9.2021 sa koná 65. ročník Medzinárodných  cyklistických pretekov Okolo Slovenska.

Celý  program tohto podujatia  a časy prejazdov  pelotónu nájdete na web stránke www.okoloslovenska.com

1.Etapa  Košice- Košice dňa 16.9.2021 povedie aj  cez našu obec  v čase zhruba medzi

16.00  a 17.00 hod. / bližšie časy už na  uvedenej stránke/  zo  smeru Ruské Pekľany na obec Trebejov.

Z uvedeného dôvodu organizačný  team MCP Okolo Slovenska žiada všetkých občanov o disciplínu.  Nesmú byť  odparkované autá a iné stroje  na  hlavnej prejazdovej ceste,  výjazdy áut  z ulíc  na hlavnú cestu v tomto čase  podľa možnosti nerealizovať, nakoľko  môže dôjsť ku kolíznym situáciám a ohrozeniu zdravia a životov.

Rodičia , dbajte o bezpečnosť svojich detí, nenechávajte ich bez  dozoru a týmto zabezpečíte ich bezpečnosť  aj prejazdového pelotónu .

Veríme, že po dodržaní  všetkých bezpečnostných opatrení  spoločne prežijeme  príjemný športový zážitok v našej dedine.

Informácia:

Pred pelotónom pôjde v predstihu niekoľkých minút aj reklamná kolóna, z ktorej budú väčším hlúčikom divákov  rozdávané reklamné predmety.

121,0

37,4


Litter zóna - začiatok

16:33

16:25

16:17

122,0

36,4


Litter zóna - koniec

16:34

16:26

16:18

123,4

35,0

Sedlice

16:36

16:28

16:20

126,4

32,0

Suchá Dolina

16:40

16:32

16:24

130,0

28,4

Ľubovec

16:44

16:36

16:28

132,2

26,2

Ruské Pekľany

16:48

16:39

16:31

139,0

19,4

Obišovce

16:56

16:47

16:39

142,3

16,1

Trebejov

17:01

16:52

16:43

146,7

11,7

Družstevná pri Hornáde, časť Malá Vieska

17:07

16:57

16:48

147,9

10,5

Kostoľany nad Hornádom

17:08

16:58

16:49

149,0

9,4


Litter zóna - začiatok

17:10

17:00

16:51

153,4

5,0

Košice
Litter zóna - koniec

17:16

17:06

16:57

158,4

0,0

KOŠICE (Rooseveltova, DoubleTree Hilton Hotel)
Cieľ

17:23

17:13

17:03