PF 2022

 31.12.2021

Vážení občania dovoľte mi,

aby som Vám na prahu Nového roka 2022 popriala 

veľa zdravia, lásky, spokojnosti a rodinnej pohody,

aby sa Vám darilo v súkromí aj v práci.

Mária Baboľová,

starostka obce


1 2