Dôležitá informácia o zmene termínu odvozu komunálneho odpadu

 05.01.2022

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA O ZMENE TERMÍNU

ODVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU
Cieľom spoločnosti KOSIT je čo najefektívnejšie riadiť využívanie dostupného
vozového parku s ohľadom na rozlohu obsluhovanej oblasti a zároveň
s dôrazom na ekologické aspekty poskytovaných služieb. Z týchto dôvodov
dochádza s účinnosťou
od pondelka, 3. januára 2022
k úprave v harmonogramoch zberu odpadu v obci Obišovce. Váš
komunálny odpad budeme odvážať v novom termíne:
UTOROK
KAŽDÝ PÁRNY KALENDÁRNY TÝŽDEŇ
Ostatné náležitosti súvisiace so zberom odpadu pre vás ostávajú
nezmenené. Zber prebieha v určenom termíne od 6:00 do večerných
hodín. Nádoby na odpad musia byť v tomto čase dostupné na
manipuláciu. Ďakujeme za pochopenie.
Pre viac info volajte bezplatne: 0800 156 748