Jarné upratovanie

 10.05.2022

Od 13.05.2022 - do 16.05.2022, prípadne až do naplnenia budú  k dispozícií veľkokapacitné kontajnery na jarné upratovanie.

Kontajnery budú pristavené

- na "Marakane" za zastávkou ŽSR,

- pri novom cintoríne

- na parkovisku pred bývalou budovou Jednoty (centrum obce)