Guľáš a opekačka na Sihoti

 09.06.2022

GUĽÁŠ A OPEKAČKA NA SIHOTI
KEDY: 18. Júna 2022 – sobota
ČAS: 15:00 hod.
Príďte stráviť príjemné chvíle v sobotu popoludní na Sihoti
(sútok riek Hornád a Svinka)
Deti sa môžu vyšantiť na skákacích hradoch, opiecť si špekáčku.
Dospelí si dajú guľáš, pivko či kofolu.
To všetko pri hudbe a v prírode po dvoch rokoch obmedzeného stretávania. Tešia sa na Vás poslanci obecného zastupiteľstva a starostka obce Obišovce