Zákaz využívania lesov verejnosťou

 25.07.2022

Okresný úrad Košice- okolie, Pozemkový a lesný odbor, vydal Rozhodnutie  - Zákaz využívania lesov verejnosťou.

Uvedené Rozhodnutie vydáva v zmysle §30 ods. 4 zákona o lesoch zákaz využívania lesov verejnosťou, v čase od 23.07.2022, od 06:00 hod. do odvolania.