OZNAM

 02.09.2022

    

                                                                                                                                                                                                                                           O Z N A M

Vážení občania,

Železnice Slovenskej republiky z dôvodu odstránenia nedostatkov v priecestnej konštrukcií a časti Dráhy pri križovaní s PK uzavrú priecestie, kde bude vylúčená cestná premávka.

Úplná uzávierka priecestia bude

dňa 21.09.2022 – streda

v čase od 7.30 hod.- 14.00 hod.

                                                                                               

Žiadame Vás, aby ste si v uvedený termín zorganizovali svoje pracovné a súkromné aktivity tak, aby Vám uvedené práce zo strany ŽSR nespôsobili problémy.

Za pochopenie ďakujeme.