Oznam ŽSR

 16.09.2022

V dňoch 21. a 22. septembra 2022
(streda, štvrtok)
bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) v čase od 8:40 do 13:50 hod. realizovať rekonštrukčné
práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia na traťovom úseku:
Kysak – Drienovská Nová Ves.
Dôsledky výluky:
• na úseku trate Kysak – Drienovská Nová Ves a späť budú nahradené autobusovou
dopravou (NAD) nasledovné vlaky Os 8508, 8511, 8510, 8512, 8513, 8515, 8514, 8516 a 8517.
Popis zastávok NAD:
Železničná stanica/zastávka Miesto zastavenia NAD
Kysak pred staničnou budovou
Obišovce pri železničnej zastávke
Ličartovce na zastávke SAD „Ličartovce, nám.“
Drienovská Nová Ves obec na zastávke SAD „Drienovská Nová Ves, nám.“
Drienovská Nová Ves pred staničnou budovou
Dôležité upozornenia:
• v prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov
• počas konania výluky nie je dodržané pravidelné radenie vlakov,
• v NAD nie je povolená preprava imobilných cestujúcich, preprava batožín a bicyklov.
Príručné batožiny budú prepravované bez obmedzenia.
• vzhľadom na prevádzkovú situáciu je potrebné dostaviť sa k vlakom s dostatočným
časovým predstihom a venovať zvýšenú pozornosť hláseniam v staničnom rozhlase,
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., sa ospravedlňuje za problémy spôsobené

  • 16.09.2022 | 0.19 Mb
    Výluka 21. a 22. 09.2022