REFERENDUM 21.01.2023

 13.11.2022

Na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia,

obec Obišovce zverejňuje elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

obecobisovce@gmail.com