Zverejnenie zápisnice VOĽBY NR SR 30.09.2023

 01.10.2023

Zverejnenie zápisnice z volieb do Národnej rady SR, konaných dňa 30.09.2023 v prílohe

1 2