Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Verejné obstarávanie

Identifikácia verejného obstarávateľa:

V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v podmienkach Obce Obišovce, sme verejný obstarávateľ definovaný v § 7 ods. 1), písm. b) zákona. 

Názov organizácie: Obec Obišovce
Sídlo: Obecný úrad Obišovce 133, 044 81 okr.Košice - okolie
V mene obce: Mária Baboľová – starostka obce
IČO: 00324566
DIČ: 2021244918
Bankové spojenie: VUB a.s. pobočka Košice – centrum
Číslo účtu: 6823542/0200
Oficiálny web: www.obisovce.sk
Kontakt:
email: podatelna@obisovce.sk

Tel: +421 55 699 13 12
Mobil: +421 905 793 742

Zoznam zakázok s nízkou hodnotou - ZNH, za obdobie od 01.04.2011, 2012 a 2013 
ZNH zadávaná verejným obstarávateľom, ktorým je Obec Obišovce je vykonaná prieskumon trhu, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 4 písm. a) a b) v priebehu  kalendárneho roka podľa zákona č. 25/2006 Z.z. zo 14. decembra 2005 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rok 2011
Číslo faktúry Dátum vystavenia Suma   Odberateľ Dodávateľ Dátum zverejnenia v RZOF Poznámka
2,01E+09 15.12.2011 1963,2 Obec Obišovce KATIS s.r.o. 22.12.2011 Plastový kontajner na odpad 10 ks
122011 22.12.2011 1000 Obec Obišovce EkoAuris s.r.o. 22.12.2011 Služby externého projektového manažmentu v rámci prípravy projektov EÚ
2011/035 31.10.2011 1980 Obec Obišovce IKF service s.r.o. 10.11.2011 Projekt-Odvedenie dažď.vôd v obci Obišovce
2011064 19.10.2011 4244 Obec Obišovce Aldan Prešov, s.r.o. 21.10.2011 ZoD - oplotenie parku
2011/032 14.10.2011 3600 Obec Obišovce IKF service s.r.o. 21.10.2011 Odvedenie dažďových vôd-stavba v obci Obišovce
2011062 5.10.2011 4000 Obec Obišovce Aldan Prešov, s.r.o. 21.10.2011 ZoD - oplotenie parku
09/06/2011 5.9.2011 1440 Obec Obišovce RAFSTAV-Štefan Rafajlovič 5.9.2011 Výkon stavebného dozoru na stavbe ÚK- MŠ a OcÚ
07 23.8.2011 5530,4 Obec Obišovce Rudolf Krištofík 24.8.2011 Vykonané kúrenárske a plynofikačné práce na objekte MŠ a OcÚ
2011/024 22.8.2011 2304 Obec Obišovce IKF service s.r.o. 25.8.2011 Vypracovanie projekt.dokument. A zabezpečenie súhlasných vyjadrení od dotknutých orgánov
6/2011 16.8.2011 1920 Obec Obišovce URBI projektová kancelária 22.8.2011 Vypracovanie dokumentácie "Zmeny a doplnky úzm.plánu č. 2 obce Obišovce"
01/2011 1.8.2011 5913,9 Obec Obišovce Rudolf Krištofík 8.8.2011 Záloha zOdč.001/2011 Ústradné kúrenie MŠ, ŠJ a OcÚ
2011/014 17.5.2011 3480 Obec Obišovce IKF service s.r.o. 17.6.2011 Obišovce-odvedenie dažďových vôd-čiastočná fakturácia ZoD
23/2011 13.5.2011 1920 Obec Obišovce MMK spol. s r.o. 19.5.2011 Čistenie koryta rieky Svinka-protipovodňové opatrenia
4/2011 5.5.2011 1260 Obec Obišovce URBI projektová kancelária 19.5.2011 ZoD č. 1/2010 vypracovanie Zmeny a doplnky územného plánu č. 2 obce Obišovce
Rok 2012
120995 28.11.2012 1072,86 Obec Obišovce EZV spol.sr.o. 29.11.2012 Kultúrny dom, dávkovacie čerpadlo + príslušenstvo + retenčná nádoba a príslušenstvo,doprava a montáž
2012010 19.10.2012 7412,4 Obec Obišovce C.E.S. Slovakia s.r.o. 25.10.2012 Vypracovanie a dodanie dokumentácie" Dokument starostlivosti o dreviny v zastavanom území obce Obišovce
1250127 25.4.2012 3270 Obec Obišovce MIVA, s. r. o . 27.4.2012 Nádrž na čs + technológia ČS + práca
1250102 12.4.2012 4190 Obec Obišovce MIVA, s. r. o . 17.4.2012 Nádrž plastová - žumpa pre kultúrny dom
Rok 2013
13005/ 9.7.2013 19527,36 Obec Obišovce Z-Duall s.r.o 30.7.2013 Projekt terénnych úpra a prípravu územia na výsadbu drevín lokalita 1,9,12,13
13002 7.5.2013 3250 Obec Obišovce Zamborský Dušan - Duall 7.5.2013 TD sadovníckych úprav v obci
31032013 31.3.2013 1176 Obec Obišovce AGRO 10.4.2013 Zimná údržba ciest 7.2.2013 - 15.3.2013
2013030 13.8.2013 1296 Obec Obišovce Fedan s.r.o. 4.9.2013

Vysprávky MK 2013

Rok 2014                  028/2014

3.6.2014 1000 Obec Obišovce Tender-Konzult, s.r.o. 4.6.2014

Služby verejného obstarávania "Stavba Obišovce-rekonštrukcia chodníkov pri ceste III/5472 a III/5461

2014240 18.6.2014 8654,8 Obec Obišovce MKV-Press s.r.o. Košice 25.6.2014 Tlač knižného titulu "Obišovce-1.obecná monografia Koleso času"
12014 19.6.2014 2100 Obec Obišovce Stano Trepáč akad. Mal. 26.6.2014 Vyhotovenie umeleckého diela - olejomaľby Obce Obišovce
07/2014 21.6.2014 1440 Obec Obišovce Drišľak s.r.o. 27.6.2014 Vystúpenie skupiny Drišľak - Deň obce
32014115 2.7.2014 1021,36 Obec Obišovce BLICHÁR Prešov, s.r.o. 3.7.2014 Ochranné pracovné pomôcky-projekt Obnova Obišovského hradu
2014/0281 14.8.2014 24322,54 Obec Obišovce Tris, s.r.o. 28.8.2014 Stavebné práce v zmysle ZoD "Obišovce rekonstrukcia chodníkov pri ceste III/5472 a III/5461
029/2014 21.8.2014 1200 Obec Obišovce Tender-Konzult, s.r.o. 21.8.2014 Služby verejného obstarávateľa- Stavebnoinštalačné práce na stavbe "Výmena svietidiel VO"
2014/0295 10.9.2014 1086,75 Obec Obišovce Tris, s.r.o. 12.9.2014 Stavebné práce - vzrovnávka podkladu z asfaltbetónu
1400034 11.9.2014 2160 Obec Obišovce Ing. Anton Pavúk 12.9.2014 Vypracovanie PD - Sanácia objektu MŠ Obišovce vrátane TZB
PF 14560 7.10.2014 44427,66 Obec Obišovce Eltodo Osvetlenie s.r.o. 10.10.2014 Stavebnoinštalačné práce na stavbe "Výmena svietidiel verejného osvetlenia Obišovce."
162014 14.10.2014 1500 Obec Obišovce Triglav Archeolog. spol. s.r.o. 17.10.2014

MK SR- projekt Obnova Obišovského hradu- archeolog.práce

PF14649 30.11.2014 5648,36

Obec

Obišovce

Eltodo Osvetlenie, s.r.o. 8.12.2014 Doplnenie ver.osvetlenia po výmene VO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov zákazky: Stavebnoinštalačné práce na stavbe Výmena svietidiel verejného osvetlenia, Obišovce.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) UVEREJNENÁ NA WEBOVOM SÍDLE OBCE DŇA 6.5.2014: TU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov zákazky: Stavebné práce na stavbe Obišovce - rekonštrukcia chodníkov pri ceste III/5472 a III/5461

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) UVEREJNENÁ NA WEBOVOM SÍDLE OBCE DŇA 15.4.2014 TU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verejné obstarávanie ukončené !

         Obec Obišovce, v zmysle zákona NR SR č.25/2006  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dňa 30.6.2011 vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou  na rekonštrukciu ústredného kúrenia spoločného objektu Materská škola, školská jedáleň a obecný úrad.

     Verejný obstarávateľ v rámci rekonštrukcie požaduje výmenu radiátorov v celom objekte za nové vykurovacie telesá, vybavené termoregulačnými prvkami, ako aj výmenu rozvodného vykurovacieho systému a plynového kotla v sústave s ohrevom vody pre školskú jedáleň a sociálne zariadenia. Z prevádzkových dôvodov materskej školy, bude potrebné práce vykonať v mesiacoch júl, august 2011. Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať na obecnom úrade v Obišovciach. Prípadnú obhliadku objektu, potrebnú pre spracovanie cenovej ponuky je potrebné si dohodnúť telefonicky na tel.č.055 6991 312 alebo 0905 793 742.

        Svoje ponuky s overiteľnými referenciami,  záujemcovia predkladajú do 12.00 dňa 8.7.2011 t.j.piatok, a to osobne, poštou alebo elektronicky na adresu :

Obec Obišovce, Obecný úrad Obišovce 133, 044 81 okr.Košice-okolie, e-mail:obisovce@slovanet.sk, obec@obisovce.sk

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verejné ostarávanie ukončené.

Obec Obišovce 

Obišovce 05. 02. 2010 
Č.j.: 42/2010

 VE C:

Obstarávanie Zmien a doplnkov č.2Územného plánu obce Obišovce
- v ý z v a    n a    p r e d l o ž e n i e    c e n o v e j    p o n u k y 


Obec Obišovce zabezpečuje obstaranie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce. V zmysle stavebného zákona je obec povinná zabezpečiť pre výkon obstarávateľských činnosti odborne spôsobilú osobu.
Na základe prieskumu v rámci zoznamu odborne spôsobilých osôb pre obstarávanie ÚPN obcí Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie obstarávateľských činností pre obstarávanie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Obišovce. Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce budú obstarané v etapách: Prípravné práce a návrh Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce.
Cenovú ponuku s návrhom zmluvného vzťahu a kópiou preukazu odbornej spôsobilosti žiadame zaslať na Obecný úrad Obišovce do 19. 02. 2010.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verejné obstarávanie ukončené.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
PODPRAHOVÁ METÓDA - DODÁVKA STAVEBNÝCH PRÁC
podľa §99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obec Obišovce
Obecný úrad Obišovce 133
044 81 Kysak
V Obišovciach, dňa 01.07.2009

Obec Obišovce leží na hranici košického a prešovského kraja. Obec je vzdialená 1 km od železničného uzlu v obci Kysak, na trati do Prešova. Obec má výborný prístup po diaľnici D1 z Prešova do Košíc, kde na odbočke na Lemešany sa odbočí na starú cestu Prešov - Košice a následne smerom na Kysak. Z diaľnice je nad transformovňou pri Lemešanoch viditeľný charakteristický rímsko-katolícky kostol v Obišovciach.

Obec Obišovce na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva sa uchádza o získanie finančných prostriedkov z Programu Rozvoja vidieka 2007 - 2013, Opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí pre projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci“, ktorého kontraktačným orgánom je MP SR a sprostredkovateľským orgánom PPA. Obec Obišovce realizuje výzvu na predkladanie ponúk podľa §99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uzatvorenie zmluvy k dodávke stavebných prác na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Dovoľujeme si preto osloviť všetky podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti realizácie prezentovaných prác, o predloženie ponuky na dodanie vyššie uvedeného predmetu zákazky. Presná špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.

Veríme, že sa súťaže zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s výzvou a súťažnými podkladmi.


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
PODPRAHOVÁ METÓDA - DODÁVKA STAVEBNÝCH PRÁC
podľa §99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

DODANIE PRÁC

DRUH ZÁKAZKY Podprahová metóda
PREDMET ZÁKAZKY Stavebné práce


ODDIEL I. – VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1 Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Obec Obišovce
Sídlo: Obecný úrad Obišovce 133, 044 81 Kysak
V mene obce: Peter Kišiday – starosta obce
IČO: 00324566
DIČ: 2021244918
Bankové spojenie: VUB a.s. pobočka Košice – centrum
Číslo účtu: 6823542/0200
Oficiálny web: www.obisovce.ocu.sk

Kontaktná osoba:
• pre predmet zákazky – Peter Kišiday – starosta obce
email: obisovce@slovanet.sk Tel.: +421/55/ 699 13 12 Fax: +421/55/ 729 67 09 Mobil: +421/905/793 742

• pre predmet verejného obstarania – Ing. Roman Kardoš
email: kardos@eunext.sk mobil: +421 /903/ 702 869

I.2 Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet činnosti:
I.2.1 druh verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ
zatriedenie podľa zákona: podľa §6 zákona písmeno b)
I.2.2 hlavný predmet činnosti: samospráva


ODDIEL II – OPIS - PREDMET ZÁKAZKY

II.1 Názov zákazky Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Obišovce
II.2 Druh zákazky Zadávanie podprahových zákaziek
Hlavné miesto dodania Obec Obišovce
NUTS kód SK042 Košický kraj
II.3 Stručný opis zákazky V intraviláne obce Obišovce je plánovaná rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií. Potreba rekonštrukcie miestnych komunikácií je vyvolaná najmä ich nevyhovujúcim stavom, kryt vozovky je porušený s množstvami výtlkov až sieťovým rozpadom. Nevyhovujúci povrch miestnych komunikácií negatívne vplýva na životné prostredie v okolí komunikácie. Zvyšuje sa hluk, množstvo emisií a cesty v tomto stave si vyžadujú zvýšené náklady hlavne pri zimnej údržbe. Podrobná špecifikácia a skladba rekonštrukčných prác sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník Doplňujúci slovník
(ak je potrebné)
Hlavný predmet 45230000-8 Stavebné práce na stavbe na diaľniciach, cestách, letiskách a železniciach
Doplňujúce predmety 45233142-6 Práce na oprave ciest
45233251-3 Práce na obnove povrchu

II.5 Rozdelenie zákazky na časti NIE
II.6 Ponuka musí byť predložená na VŠETKY ČASTI
II.7 Možnosť predloženia variantných riešení NIE
II.8 Množstvo alebo rozsah zákazky viď bod II.3 Stručný opis zákazky a v súťažných podmienkach
II.8.1. Predpokladaná cena zákazky cca 168.000,-EUR bez DPH
II.9 Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia Predpoklad od septembra 2009 do decembra 2009 - max. však do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy s víťazom(zhotoviteľom), respektíve od termínu umožňujúcemu realizáciu prác/termíny vylučujúce zimné obdobie/ – upravené po vzájomnej dohode s víťazom súťaže
II.10. Jazyk ponuky Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.11. Mena EUR

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE A POSTUPY

III.1 Kritériá na hodnotenie ponúk:
Cena zákazky - podrobnejšia charakteristika v súťažných podkladoch

III.2. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov Splnenie podľa bodu IV.2, IV.3, VI.4 a kritéria hodnotenia ponuky podľa súťažných podkladov
III.3 Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:

Súťažné podklady si uchádzač môže písomne, alebo osobne vyžiadať na adrese:

Ing. Roman Kardoš – zodpovedný za proces VO e-mail: kardos@eunext.sk
Tel: +421/903/ 702 869

III.3.1 Súťažné podklady sa budú vydávať v pracovných dňoch od 01.07.2009 do 20.07.2009 v pracovnom čase od 8:00 do 15:30 hod. Spôsob prevzatia súťažných podkladov - osobné prevzatie, zaslanie poštou, zaslanie emailom
III.3.2 Úhrada za súťažné podklady: NIE
III.4 Lehota na predkladanie ponúk dňa 24.07.2009 hodina: do 12:00
III.5 Adresa, pre doručenie ponuky Ing. Roman Kardoš - EUNEXT
Južná trieda 93, 040 01 Košice

III.6 Otváranie obálok s ponukami
dňa 24.07.2009 hodina: 13:00.
Otváranie obálok ponukami sa riadi podľa súťažných podkladov.
III.7 Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.08.2009
ODDIEL IV. PODMIENKY ÚČASTI - PRÁVNE, EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

IV.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov • Doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou
• alebo čestné vyhlásenie o oprávnení podnikať podľa predpisov v krajine svojho sídla, ak záujemca/uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina sídla nevydáva doklad, resp. rovnocenný doklad.

Predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia nie staršie ako tri mesiace) alebo overenej kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov a predloženie ostatných dokladov presne definovaných v súťažných podkladoch- predmet potrebný pre preukázanie odbornej spôsobilosti pre zákazku.
VI.2 Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:
Vyžadujú sa
• Predloženie dokladu podľa bodu IV.1, preukazujúci oprávnenie podnikať v predmete zákazky,
• vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,
• 4x návrh zmluvy podpísaný uchádzačom, v ktorom zohľadní časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania, B.1 Opis predmetu obstarávania a B.2 Spôsob určenia ceny,
• vyhlásenie uchádzača, že voči uchádzačovi nie je začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii.
• vyhlásenie uchádzača, že nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
• vyhlásenie, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
• vyhlásenie, že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevok na poistenie v nezamestnanosti ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Predložené vyhlásenia musia byť aktuálne a musí sa ním preukazovať skutočný stav.
• vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom.
• vyhlásenie, že uchádzač nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine svojho sídla,
IV.3 Finančné a ekonomické postavenie Nevyžaduje sa
IV.4 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti
Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky:
• Referenčný zoznam - svoje skúsenosti bude prezentovať v predloženom referenčnom zozname, v ktorom uvedie zákazky podobného typu realizované v ostatných troch rokoch

Ponuka uchádzača, ktorý nesplní podmienky účasti nebude vyhodnocovaná

ODDIEL V. PODMIENKY ZMLUVY

V.1 Podmienky týkajúce sa zmluvy
V.1.1 Typ zmluvy uzatvorená podľa ustanovenia § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – návrh zmluvy v súťažných podkladoch s odkladacou podmienkou účinnosti
V.1.2 Hlavné podmienky financovania
a platobné podmienky Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a spolufinancovaný obstarávateľom.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje možnosť aj elektronickej komunikácie.
2. Súťažné podklady budú zaslané záujemcom, ktorí si ich vyžiadajú a môžu byť zasielané aj elektronicky, alebo obstarávateľ poskytne záujemcom súťažné podklady aj v listinnej podobe, na základe žiadosti o účasť zaslanej v listinnej podobe.
3. Lehota na podanie žiadosti o vysvetľovanie súťažných podkladov alebo údajov uvedených vo výzve uplynie dňom 18.07.2009 o 13.00 hod.
4. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti sa posielajú v listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk na adresu uvedenú vo výzve.


V Obišovciach, dňa 01.07.2009


..................................................................
Ing. Roman Kardoš
regis. číslo: U0304-465-2004
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prieskum trhu 2009

Obec Obišovce, zastúpená starostom p.Petrom Kišdayom, v zmysle schváleného návrhu aktivít a rozpočtu obce pre r.2009 Obecným zastupiteľstvom, vykonáva prieskum trhu na podávanie cenových ponúk na dodávku tovaru, prác a služieb pre rok 2009:
1. „Rekonštrukcia interíéru kultúrneho domu v Obišovciach“
2. „Výmena 4 ks vchodových dverí a 10 okien v budove Materskej školy “
3. „Vybavenie kultúrneho domu novými stolmi a stoličkami“
4. „ Osvetlenie Pažiť – inštalácia min.5 ks stĺpov VO“
5. „ Doplnenie príslušenstva pre jestvujúcu komunálnu techniku zn.Vari – zametací kartáč chodníkov a samostatná pohonná jednotka Honda v profi vyhotovení “
6. „ Zakúpenie drviča záhradného dreveného bioodpadu s elektropohonom o výkone 4 – 8 kW, na priemer konárov cca 7 cm a kapacitou min. 2 m3
7. “ Dodávka 2 ks PC s OS a kancelárskeho SW, ako aj tlačiarne pre PC sieť obecného úradu“
Termín hodnotenia predložených ponúk bude pravdepodobne stanovený na 11.týždeň t.r. Pokiaľ v tomto termíne pre niektorú z aktivít nebude predložených min.3 ks ponúk, hodnotiaci proces bude predĺžený a bude pokračovať ďalej , o čom sa uchádzači budú môcť informovať priamo na obecnom úrade, alebo na jeho web stránke – www.obisovce.sk.
Preto je potrebné ponuky pre aktivity č.1 a č.2 / stavebné práce, ich dodávky a zmluvné zaistenie, ponuky č.5 a Č.6 / upratovanie verejných priestranstiev a likvidácia bio odpadov zo záhrad, a tiež ponuky pre aktivitu Č.7, je potrebné predkladať čo najskôr. Záujemcom vyhlasovateľ okrem ceny, platobných, záručných, servisných a dodacích podmienok doporučuje uviesť dĺžku viazanosti ponuky a referencie s dostupnosťou ich overenia.
Oznamujeme cteným záujem o predkladanie cenových ponúk, že informácie pre súťaž je možné si vyžiadať písomne, elektronicky alebo na tel.č. 055 6991 312 .

Záznam o vykonaní prieskumu trhu.

Obec Obišovce, zastúpená starostom p. Petrom Kišidayom, v zmysle zápisnice č. 12/2008 a Uznesenia č.12/2008 OZ v Obišovciach, zo dňa 08. 04. 2008, dňa 05.05.2008 vyhodnotila užšie výberové konanie – prieskum trhu, na dodávku vyššie uvedených prác a služieb. Hodnotiaca komisia rozhodla, že boli vybraní nasledovný uchádzači, ktorí pri osobnom rokovaní predložili najvýhodnejšie ceny. Pre jednotlivé práce a služby sú to:

1. „Rekonštrukcia domu rozlúčky v Obišovciach“ - firma MZ-Stav, s.r.o. Prešov,
termín realizácie stavby od 09. 06. 2008 - 28. 08. 2008

2. „Spojovací chodník medzi obcami Obišovce a Kysak“ a 3. „Maliarske práce vestibulu a sály KD“ - z dôvodu finančnej náročnosti investičnej akcie rekonštrukcie Domu rozlúčky sa tieto práce odkladajú na rok 2009.

Verejné obstarávanie

Výberové konanie -prieskum trhu.

Obec Obišovce, zastúpená starostom p.Petrom Kišdayom, v zmysle zápisnice č.12/2008 a uznesenia č.12/2008 Obecného zastupiteľstva v Obišovciach, zo dňa 8.4.2008, dňom 11.4.2008 vyhlasuje výberové konanie – prieskum trhu, na podávanie cenových ponúk na dodávku prác a služieb pre nasledovné rekonštrukčné práce v obci Obišovce:

1. „Rekonštrukcia domu rozlúčky v Obišovciach“
2. „Spojovací chodník medzi obcami Obišovce a Kysak“
3. „Maliarske práce vestibulu a sály KD“

Hodnotenie predložených ponúk je stanovené na deň 25.4.2008 od 19.00 v Centre pomoci – bývalý obecný úrad v budove Kultúrneho domu. Cenovú ponuku doručte v uzavretom obale s označením „názov - neotvárať“, v lehote do 25.04.2008 do 12.00 hod. na adresu:

„O b e c O b i š o v c e , OcÚ 133, 044 81 okr. Košice – okolie“

Oznamujeme cteným záujem o predkladanie cenových ponúk, že podklady pre súťaž je možné si vyžiadať na horeuvedenej adrese alebo tel.  055 6991 312 .

V Obišovciach 11.4.2008 Peter Kišiday
Starosta obce