SlovenskýEnglish

OBECNÝ ROZHLAS

NATUR-PACK

Farský úrad CZ ECAV v Obišovciach

Mgr.Jaroslav Petro

námestný farár, mobil: 0902 277 898
Obišovce 186
Ing Ján Brozman, dozorca CZ
www.lutheran.sk
e-mail: obisovce@ecav.sk