Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Obišovciach 22.4.2015 | Krásy našej obce

Obec Obišovce, Obecný úrad, 044 81  okres Košice – okolie

tel. 055/699 13 12, 0905/793 742, www.obisovce.sk, obisovce@slovanet.sk

                                                          

                                                                                                                     podľa rozdeľovníka

P O Z V Á N K A

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec, pani kontrolórka

     Obecný úrad v Obišovciach Vás srdečne pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 22.04.2015( streda) o 18.00 hod, v zasadačke obecného úradu v Obišovciach

  Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice , schválenie programu zasadnutia
 3. Kontrola uznesení
 4. Návrh a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2014
 5. Prerokovanie žiadosti p. Maliara Stanislava
 6. Podanie písomného oznámenia v zmysle  Predpisu č. 357/2004 Z.z. hlavného kontrolóra obce
 7. Zverejnená priemerná mzda v NH za rok 2014 – zákonná úprava platu starostu a hlavného kontrolóra na rok 2015
 8. Informácia o existujúcej výzve na realizáciu Detských a Multifunkčných ihrísk.
 9. Diskusia
 10. Záver

V Obišovciach : 17.04.2015

   

                                                                                  Mária Baboľová

                                                                                                starosta obce

 • Rozdeľovník: Jozef Legath, Bc. Matúš Kolcún, Mgr. Katarína Horňáková, Renáta Gaľová, Štefan Ščepita, PhDr. Mária Balková