Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Prihláška na Detský letný tábor | Krásy našej obce

              Cirkevný zbor

                            Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Obišovce      

                            Obišovce 186, 044 81 Kysak

                            Tel.: 0902 277 898;   IČO: 31999361;   DIČ: 2021246029;   IBAN SK66 7500 0000 0040 1249 6590

                                  e-mail: obisovce@ecav.sk  web: www.lutheran.sk

Milí rodičia,

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Obišovce s podporou obce Kysak pripravuje aj tohto roku detský tábor pre deti do 12 rokov v priestoroch Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici. Ide o 5-dňový tábor s názvom: „Čo si cení Boh?“(podľa Biblickej knihy Ester).

  • Termín tábora: 1.– 5. augusta 2016
  • Vek: deti do 12 rokov (menšie ako 6-ročné s doprovodom zodpovednej osoby )
  • Strava: bude zabezpečená 5-krát denne - raňajky, desiata, obed, olovrant a večera
  • Doprava: individuálna, deti je potrebné dopraviť v pondelok 1.8.2016 od 10:00          do 11:00 hod. do Červenice (okr. Prešov) a v piatok 5.8.2016 od 14:00 do 15:00 hod. si ich vyzdvihnúť
  • Cena tábora: 50,- eur na celý pobyt pre dieťa, ako aj pre dospelého. Keďže tábor sponzorsky podporujú miestne obce, cena pre miestne deti  je 37,- eur.
  • Ubytovanie: je zabezpečené na posteliach v priestoroch Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici  (Červenica 114, 082 07 Tuhrina). Je potrebný spacák.
  • Presné pokyny zverejníme     pred začiatkom tábora             na stránkach nášho zboru a obce Kysak.

Prihlášky doručte do 20. júla 2016      na Evanjelický a.v. farský úrad, prípadne kontaktným osobám. Ďakujeme.

Adresa: Obišovce 186, 044 81

Kontaktné osoby:

Jaroslav Petro  0902 277 898

Milan Richtarik   0911 881 455

Lenka Brozmanová 0911 680 686

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

P r i h l á š k a

Svojím podpisom prihlasujeme svoje dieťa …..................................................., dátum narodenia ………......................, bydlisko ............................................................................... na detský biblický tábor „Čo si cení Boh?“ v dňoch 1. - 5. augusta 2016  v Červenici.

                                                .......................……….................

                                                                                  podpis rodiča

Telefónny kontakt na zodpovednú osobu:    .................................................