Obec Obišovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznámenie o doručení zásielky | Krásy našej obce

        Obec Obišovce, Obecný úrad 133, 044 81  okres Košice - okolie          

                                                                                              Č. j. 139/2017

                                                          

                                  

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan:       Štefan   NAGY

Má doporučenú písomnosť – do vlastných rúk od Okresný súd Košice I uloženú na Obecnom úrade Obišovce – sekretariát

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Obišovce, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade Obišovce, v úradných hodinách: pondelok, utorok, štvrtok: od 7.30 – 15.30 hod., streda od 7.30 – 17.00 hod a piatok od 7.30 – 14.00 hod.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

 Toto oznámenie bolo vyvesené v úradnej tabuli Obecného úradu a na stránke obce Obišovce

od 10.02.2017 – do 25.02.2017