SlovenskýEnglish

OBECNÝ ROZHLAS

NATUR-PACK

Mesiac úcty k starším a ocenenie občanov obce Obišovce

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa v kultúrnom dome 19.11.2022 uskutočnilo posedenie, na ktorom boli  odovzdané ocenenia občanom obce Obišovce.

Všetkým jubilantom,


Zoznam fotogalérií: