SlovenskýEnglish

OBECNÝ ROZHLAS

NATUR-PACK

Úradná tabuľa

Detail uradneho dokumenta
Názov Oznámenie o začatí prác a výkonu oprávnení
Popis
Typ dokumentu Rôzne
Doplňujúce informácie

Spoločnosť Orange Slovensko, a. s., IČO: 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava ako držiteľ poivolenia a prevádzkovateľ verejnej elektronickej komunikačnej siete v zmysle zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v zastúpení M-TEL, s. r. o., IČO: 36 172961 so sídlom Južná trieda 68, Košice, týmto oznamuje začatie stavby a stavebných prác súvisiacich s realizáciou F2BTS Lemešany 0251KO.

Dátum zverejnenia 15.05.2024
Prílohy oznamenie_o_zacati_prac.pdf
Generované portálom Uradne.sk