SlovenskýEnglish

OBECNÝ ROZHLAS

NATUR-PACK

Údolie potoka Svinka

Takto vyzerá vstup do malebného údolia Svinky. Tento železničný most nad št.komunikáciou pri výjazde z obce do Prešova, smerom cez Ľubovec a Bzenov, tvarom pripomína tunel. Je náhradou za vojnovými udalosťami zničeným architektonickým skvostom z druhej polovice 19.storočia, ktorý premostňoval celé údolie Svinky a ktorý stavali talianski architekti. Viď v prílohe menej kvalitné kópie fotografií viaduktov košicko-bohumínskej trate, ktoré sa našli v archívoch ŽSR - Ing.Cenký. Trať z Kysaku cez Obišovce do Prešova, bola súčasťou košicko-bohumínskej investície a terajšia žel.stanica v Kysaku sa ešte počas 2.svetovej vojny volala Obišovce