SlovenskýEnglish

OBECNÝ ROZHLAS

NATUR-PACK

Hornádska dolina od Letkova - s dominantou v pozadí - kopec Tlstá

Pravá strana doliny patrí Obišovciam, ľavá Kysaku. Lesný masív medzi Hornádom a Svinkou je v správe Obišoviec  a  je prístupný cez "zelený"turistický chodník, začínajúci v Obišovciach na zastávke ŽSR a končí v Ruských Pekľanch. Umožňuje prístup na lesné lúky Kašajovku , výhľad Skalku nad Školu v prírode, možnosť návštevy údolia Sopotnice ...