SlovenskýEnglish

OBECNÝ ROZHLAS

NATUR-PACK

Zámčisko a Stráža

Nádherný prielom Svinky medzi kopcami Stráža a Zámčisko, cca 1 km nad obcou. Obe lokality ponúkli histórii dostatok materiálu o živote a čulom pohybe civilizácii v našom chotári. Zámčisko, patriace drienovskému šlachtickému rodu Aba, prináša aj prvú písomnú zmienku o obci z r.1289 a Stráža vo svojich lesoch skrýva viditeľný ovál starého hradiska z doby bronzovej. Neďaleko od nich sú Šance a aj alúvium Svinky v jednom z jej meadrov vydalo krásne nálezy, ktoré svedčia o dávnom osídlení týchto končín človekom.